Strona główna ATHProjekty UEBiuro KarierBiblioteka GłównaWirtualny DziekanatStudiaBramka pocztowa

Dane adresowe:

Dział Nauczania i Spraw Studenckich:
43-309 Bielsko-Biała
ul. Willowa 2
budynek L, pokój 305, 308 (III p.)
tel./fax +48 (33) 8279281
e-mail: dniss@ath.bielsko.pl

centrala telefoniczna:
tel. +48 (33) 8279349 lub 350
fax: +48 (33) 8279355
Regon: 072728961
NIP: 547-194-37-84

konto bieżące:
Bank Polska Kasa Opieki S.A.
(skrót handlowy
Bank Pekao S.A.)
02 12404142 11110000 48278261
Harmonogram roku akademickiego 2013/2014
 1. Zarządzenie 697/2012/2013 z dnia 27 czerwca 2013 w sprawie harmonogramu roku akademickiego 2013/2014
  Pobierz plik / Zarzadzenie-697.pdf

 2. Harmonogramy na wydziałach:

  Wydział Budowy Maszyn i Informatyki

  Wydział Nauk o Materiałach i Środowisku

  Wydział Zarządzania i Transportu

  Wydział Humanistyczno-Społeczny

  Wydział Nauk o Zdrowiu

PDF Pobierz PDF      Drukuj Drukuj
 

Informacje dla studentów:

16.10.14

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach po raz pierwszy organizuje konkurs pod nazwą „EkoInstalacja 2014”.

Więcej...
09.10.14

Od roku akademickiego 2014/2015 o przyznanie stypendium rektora dla najlepszych studentów może ubiegać się również, student przyjęty na pierwszy rok studiów w roku złożenia egzaminu maturalnego, który jest laureatem olimpiady międzynarodowej albo laureatem lub finalistą olimpiady przedmiotowej o zasięgu ogólnopolskim, o którym mowa w przepisach o systemie oświaty, jeżeli profil olimpiady jest zgodny z obszarem wiedzy, do którego jest przyporządkowany kierunek studiów. Więcej...

09.10.14

Centrum Badawcze ABB organizuje dwunastą edycję Konkursu o Nagrodę ABB. Głównym celem Konkursu jest promowanie i wspieranie utalentowanych osób, pasjonujących się zaawansowanymi technologiami. Konkurs obejmuje obronione prace magisterskie, inżynierskie oraz doktorskie napisane w języku polskim lub angielskim z następujących dziedzin:

 • elektroenergetyka
 • automatyka i diagnostyka przemysłowa
 • energoelektronika
 • inżynieria i zarządzanie procesami wytwarzania
 • zaawansowane technologie i systemy inżynierskie
 • technologie i systemy informatyczne
 • nanotechnologia i inżynieria materiałowa w zastosowaniach przemysłowych.

Regulamin Konkursu oraz informacja o Laureatach poprzednich edycji znajdują się na stronie www.abb.pl/konkurs

Zapraszamy studentów ATH do wzięcia udziału w konkursie.

Więcej...
02.10.14

W związku z inauguracją roku akademickiego 2014/2015 JM Rektor ATH prof. dr hab. inż. Ryszard Barcik ogłasza „godziny rektorskie” (godziny wolne od zajęć dydaktycznych) w dniu 3 października 2014 r. od godz. 8.00 do godz. 16.00.

Więcej...
07.07.14

Doktorant może otrzymać pomoc materialną w formie:

 1. stypendium socjalnego
 2. stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych
 3. stypendium dla najlepszych doktorantów
 4. zapomogi

Aby uzyskać możliwość otrzymania stypendium socjalnego, stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych oraz  stypendium dla najlepszych doktorantów (dotyczy roku akademickiego 2014/2015)  od miesiąca października 2014r., zainteresowani doktoranci powinni złożyć wniosek wraz z kompletem wymaganych dokumentów w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 października 2014r.

Uwaga: W przypadku stypendium dla najlepszych doktorantów termin powyższy jest terminem ostatecznym. Więcej...

Wydziały
Jednostki międzywydziałowe
Serwisy informacyjne