Akademia Techniczno-Humanistyczna

43-309 Bielsko-Biała
ul. Willowa 2
centrala telefoniczna:
tel. +48 33 8279349 lub 350
fax: +48 33 8279355
Regon: 072728961
NIP: 547-194-37-84

Dział Nauczania i Spraw Studenckich

43-309 Bielsko-Biała
ul. Willowa 2
bud. L, pokój 305, 308 (III p.)
tel./fax +48 33 8279281
email: dniss@ath.bielsko.pl

konto bieżące:
Bank Polska Kasa Opieki S.A.
(skrót handlowy
Bank Pekao S.A.)
02 12404142 11110000 48278261

Inne konta:
Studia Podyplomowe
21 12404142 11110010 54573476
Kursy
66 12404142 11110010 54573636
Konferencje
73 12404142 11110010 54572831

 

INFORMACJE I KOMUNIKATY DLA STUDENTÓW ATH

Rekrutacja na studia wyższe - rok akademicki 2017/2018
WBMiI: mechanika i budowa maszyn, zarządzanie i inżynieria produkcji, automatyka i robotyka, informatyka
WIMBiŚ: inżynieria środowiska, inżynieria materiałowa, ochrona środowiska, budownictwo, włókiennictwo
WZiT: zarządzanie, transport, socjologia
WHS: filologia (angielska, słowiańska, hiszpańska), filologia polska, pedagogika
WNoZ: pielęgniarstwo, ratownictwo medyczne

Zakwaterowanie w Domu Studenckich ATH w roku akademickim 2018/2019

Student pierwszego roku studiów, ubiegający się o przyznanie miejsca w Domu Studenckim ATH powinien w terminie dwóch tygodni od daty ogłoszenia wyników rekrutacji złożyć we właściwym Dziekanacie Wydziału wniosek o przyznanie miejsca w Domu Studenckim Uczelni (Pobierz plik / DNiSS-PM-14).

Student, któremu przyznane zostanie miejsce w Domu Studenckim ATH powinien dokonać formalności z tym związanych w terminach ustalonych w Regulaminie Domu Studenta ATH.

W przypadku rezygnacji z przyznanego miejsca w Domu Studenckim, student zobowiązany jest niezwłocznie poinformować o rezygnacji właściwy Dziekanat oraz Administrację Domu Studenta.

Wnioski do pobrania:
  1. Zakwaterowanie w Domu Studenckim Uczelni
    Pobierz plik / DNiSS-PM-14
  2. Zakwaterowanie w innym obiekcie
    Pobierz plik / DNiSS-PM-15
10 październik 2018
Konkurs im. hm. Olgierda Fietkiewicza

Związek Harcerstwa Polskiego zaprasza do wzięcia udziału w Konkursie im. hm. Olgierda Fietkiewicza na prace naukowe poświęcone tematyce harcerskiej. 

Czytaj dalej >
02 październik 2018
XV edycja Ogólnopolskiego Konkursu "Otwarte Drzwi"

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych ogłosił XV edycję Ogólnopolskiego Konkursu "Otwarte Drzwi" na najlepsze prace magisterskie i doktorskie.

Czytaj dalej >
02 październik 2018
III edycja Konkursu Kół Naukowych Uczelni Technicznych "KoKoN"

Prezydium Forum Uczelni Technicznych ma zaszczyt zaprosić opiekunów i członków studenckich Kół Naukowych do udziału w III edycji Konkursu Kół Naukowych Uczelni Technicznych "KoKoN"

Czytaj dalej >