Akademia Techniczno-Humanistyczna

43-309 Bielsko-Biała
ul. Willowa 2
centrala telefoniczna:
tel. +48 33 8279349 lub 350
fax: +48 33 8279355
Regon: 072728961
NIP: 547-194-37-84

Dział Nauczania i Spraw Studenckich

43-309 Bielsko-Biała
ul. Willowa 2
bud. L, pokój 305, 308 (III p.)
tel./fax +48 33 8279281
email: dniss@ath.bielsko.pl

konto bieżące:
Bank Polska Kasa Opieki S.A.
(skrót handlowy
Bank Pekao S.A.)
02 12404142 11110000 48278261

Inne konta:
Studia Podyplomowe
21 12404142 11110010 54573476
Kursy
66 12404142 11110010 54573636
Konferencje
73 12404142 11110010 54572831

 

INFORMACJE I KOMUNIKATY DLA STUDENTÓW ATH

Rekrutacja na studia wyższe - rok akademicki 2017/2018
WBMiI: mechanika i budowa maszyn, zarządzanie i inżynieria produkcji, automatyka i robotyka, informatyka
WIMBiŚ: inżynieria środowiska, inżynieria materiałowa, ochrona środowiska, budownictwo, włókiennictwo
WZiT: zarządzanie, transport, socjologia
WHS: filologia (angielska, słowiańska, hiszpańska), filologia polska, pedagogika
WNoZ: pielęgniarstwo, ratownictwo medyczne

Zapomoga

Zapomoga może być przyznana studentowi lub doktorantowi, który z przyczyn losowych znalazł się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej na wniosek (DNiSS PM-09) złożony do Wydziałowej Komisji Stypendialnej. Do wniosku należy dołączyć w przypadku studentów oświadczenie (DNiSS PM-02/S), a w przypadku doktorantów oświadczenie (DNiSS PM-02/D).

Do zdarzeń szczególnie uzasadniających przyznanie zapomogi losowej, zalicza się:

  1. kradzież;
  2. powódź;
  3. pożar;
  4. ciężką chorobę studenta lub doktoranta oraz członków jego najbliższej rodziny (dziecko, niepracujący współmałżonek, ojciec, matka, rodzeństwo);
  5. śmierć najbliższego członka rodziny.

Punkty 4 i 5 dotyczą członków rodziny studenta lub doktoranta pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym.

Zdarzenia uzasadniające zapomogę losową wymagają udokumentowania.

Student oraz doktorant może otrzymać zapomogę dwa razy w roku akademickim.

Wysokość zapomogi losowej dla studenta i doktoranta ustala Wydziałowa Komisja Stypendialna, a w szczególnych przypadkach Prorektor właściwy ds. Studenckich i Kształcenia na wniosek Wydziałowej Komisji Stypendialnej.

WIĘCEJ INFORMACJI:
Szczegółowy regulamin pomocy materialnej dla studentów i doktorantów ATH [pobierz]

14 styczeń 2019
Ogólnopolski Program Edukacji Naukowej

W imieniu ealizatorów Projektu "Ogólnopolski Program Edukacji Naukowej" (OPEN) przekazujemy informację o nowych możliwościach finansowania kształcenia osób dorosych.

Czytaj dalej >
14 styczeń 2019
Konkurs Mistrz Techniki FSNT-NOT 2018/2019

 Naczelna Organizacja Technicznej Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych w Warszawie ogłosiła piątą edycję Ogólnopolskiego Konkursu Mistrz Techniki FSNT - NOT 2018/2019.

Czytaj dalej >
14 styczeń 2019
VI Konferencja e-Technologie w Kształceniu Inżynierów

Komitet Organizacyjny ma zaszczyt zaprosić do udziału w VI Konferencji  e-Technologie w Kształceniu Inżynierów (e-Technologies in Engineering Education)

Czytaj dalej >