Akademia Techniczno-Humanistyczna

43-309 Bielsko-Biała
ul. Willowa 2
centrala telefoniczna:
tel. +48 33 8279349 lub 350
fax: +48 33 8279355
Regon: 072728961
NIP: 547-194-37-84

Dział Nauczania i Spraw Studenckich

43-309 Bielsko-Biała
ul. Willowa 2
bud. L, pokój 305, 308 (III p.)
tel./fax +48 33 8279281
email: dniss@ath.bielsko.pl

konto bieżące:
Bank Polska Kasa Opieki S.A.
(skrót handlowy
Bank Pekao S.A.)
02 12404142 11110000 48278261

Inne konta:
Studia Podyplomowe
21 12404142 11110010 54573476
Kursy
66 12404142 11110010 54573636
Konferencje
73 12404142 11110010 54572831

 

INFORMACJE I KOMUNIKATY DLA STUDENTÓW ATH

Rekrutacja na studia rok akademicki 2015/2016 oraz rok akademicki 2016/2017
WBMiI: mechanika i budowa maszyn, zarządzanie i inżynieria produkcji, automatyka i robotyka, informatyka
WIMBiŚ: inżynieria środowiska, inżynieria materiałowa, ochrona środowiska, budownictwo, włókiennictwo
WZiT: zarządzanie, transport, socjologia
WHS: filologia (angielska, słowiańska, hiszpańska), filologia polska, pedagogika
WNoZ: pielęgniarstwo, ratownictwo medyczne
Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej prowadzi kształcenie na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych pierwszego oraz drugiego  stopnia.


Studia pierwszego stopnia-  forma kształcenia, na którą są przyjmowani kandydaci posiadający świadectwo dojrzałości, kończąca się uzyskaniem kwalifikacji pierwszego stopnia;
  • kwalifikacje pierwszego stopnia - efekt kształcenia na studiach pierwszego stopnia, zakończonych uzyskaniem tytułu zawodowego licencjata, inżyniera lub równorzędnego określonego kierunku studiów i profilu kształcenia, potwierdzony odpowiednim dyplomem.
Studia drugiego stopnia- forma kształcenia, na którą są przyjmowani kandydaci posiadający co najmniej kwalifikacje pierwszego stopnia, kończąca się uzyskaniem kwalifikacji drugiego stopnia;
  • kwalifikacje drugiego stopnia - efekt kształcenia na studiach drugiego stopnia, zakończonych uzyskaniem tytułu zawodowego magistra, magistra inżyniera lub równorzędnego określonego kierunku studiów i profilu kształcenia, potwierdzony odpowiednim dyplomem.

Wykaz kierunków kształcenia

Kierunek studiów Studia stacjonarne Studia niestacjonarne
Pierwszego stopnia Drugiego stopnia Pierwszego stopnia Drugiego stopnia
Wydział Budowy Maszyn i Informatyki
Automatyka i robotyka +   +  
Informatyka +   +  
Mechanika i budowa maszyn + + + +
Zarządzanie i inżynieria produkcji + + + +
Wydział Inżynierii Materiałów, Budownictwa i Środowiska
Budownictwo +   +  
Inżynieria środowiska + + + +
Inżynieria materiałowa +   +  
Ochrona środowiska +   +  
Włókiennictwo + + + +
Wydział Zarządzania i Transportu
Socjologia +      
Transport +   +  
Zarządzanie + + + +
Zarządzanie / specialization: International Management
- studia prowadzone w języku angielskim
  +    
Wydział Humanistyczno-Społeczny
Filologia, specjalności:        
   - filologia angielska + + + +
   - filologia hiszpańska +   +  
   - filologia słowiańska + + + +
Filologia polska + + + +
Pedagogika + + + +
Wydział Nauk o Zdrowiu
Pielęgniarstwo + +   +
Pielęgniarstwo - studia pomostowe     +  
Ratownictwo medyczne +   +  

Szczegółowe informacje dotyczące rekrutacji na studia można znaleźć tutaj =>
19 październik 2015
Niepełnosprawni na rynku pracy
Szanowni Państwo, w dniu 6 listopada 2015 r. Uniwersytet Medyczny w Łodzi oraz Fundacja Łódź Akademicka organizują na terenie Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej konferencję pn. „Niepełnosprawni na rynku pracy”. To już druga edycja konferencji, która w pierwszej odsłonie cieszyła się dużym zainteresowaniem oraz uzyskała wysokie recenzje uczestników.
Czytaj dalej >
21 sierpień 2015
Stypendia dla doktorantów ATH - semestr zimowy roku akademickiego 2015/2016

Doktorant może otrzymać pomoc materialną w formie:

  1. stypendium socjalnego,
  2. zapomogi,
  3. stypendium dla najlepszych doktorantów,
  4. stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych.

Aby uzyskać możliwość otrzymania stypendium socjalnego, stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych oraz stypendium dla najlepszych doktorantów (dotyczy roku akademickiego 2015/2016) od miesiąca października 2015 r., zainteresowani doktoranci powinni złożyć wniosek wraz z kompletem wymaganych dokumentów w nieprzekraczalnym terminie do dnia 20 października 2015 r.

Czytaj dalej >
21 sierpień 2015
Stypendia dla studentów ATH - semestr zimowy roku akademickiego 2015/2016 Stypendia dla studentów ATH - semestr zimowy roku akademickiego 2015/2016

Student może otrzymać pomoc materialną w formie:

  1. stypendium socjalnego,
  2. stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych,
  3. stypendium rektora dla najlepszych studentów,
  4. zapomogi.

Aby uzyskać możliwość otrzymania stypendium socjalnego, stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych oraz stypendium rektora dla najlepszych studentów (dotyczy roku akademickiego 2015/2016) od miesiąca października 2015r., zainteresowani studenci powinni złożyć wniosek wraz z kompletem wymaganych dokumentów w nieprzekraczalnym terminie do dnia 20 października  2015 roku.

Czytaj dalej >