Strona główna ATHProjekty UEBiuro KarierBiblioteka GłównaWirtualny DziekanatStudiaBramka pocztowa

Dane adresowe:

Dział Nauczania i Spraw Studenckich:
43-309 Bielsko-Biała
ul. Willowa 2
budynek L, pokój 305, 308 (III p.)
tel./fax +48 (33) 8279281
e-mail: dniss@ath.bielsko.pl

centrala telefoniczna:
tel. +48 (33) 8279349 lub 350
fax: +48 (33) 8279355
Regon: 072728961
NIP: 547-194-37-84

konto bieżące:
Bank Polska Kasa Opieki S.A.
(skrót handlowy
Bank Pekao S.A.)
02 12404142 11110000 48278261
Dział Nauczania i Spraw Studenckich

Regulamin studiów wyższych Akademii Techniczno-Humanistycznej
w Bielsku-Białej

wchodzi w życie od 1 października 2014 roku
Pobierz plik / Regulamin_studiów_wyższych.pdf

Regulamin studiów w Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej (obowiązuje do 30 września 2014 r.)
Pobierz plik / Regulamin-studiow.pdf

 

Prorektor ds. Studenckich i Kształcenia
prof. ATH dr hab. Henryk Klama
Godziny przyjęć:
czwartek od godz. 10:00 do godz. 13:00
Akademia Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej
43-309 Bielsko-Biała
ul. Willowa 2 (budynek L, III piętro, pokój nr 305)

Prorektorowi ds. Studenckich i Kształcenia podlegają bezpośrednio:

 

PDF Pobierz PDF      Drukuj Drukuj
 

Informacje dla studentów:

07.07.14

Doktorant może otrzymać pomoc materialną w formie:

  1. stypendium socjalnego
  2. stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych
  3. stypendium dla najlepszych doktorantów
  4. zapomogi

Aby uzyskać możliwość otrzymania stypendium socjalnego, stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych oraz  stypendium dla najlepszych doktorantów (dotyczy roku akademickiego 2014/2015)  od miesiąca października 2014r., zainteresowani doktoranci powinni złożyć wniosek wraz z kompletem wymaganych dokumentów w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 października 2014r.

Uwaga: W przypadku stypendium dla najlepszych doktorantów termin powyższy jest terminem ostatecznym. Więcej...

07.07.14

Student może otrzymać pomoc materialną w formie:

  • Stypendium socjalnego;
  • Stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych;
  • Stypendium rektora dla najlepszych studentów;
  • Zapomogi.

Aby uzyskać możliwość otrzymania stypendium socjalnego, stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych oraz stypendium rektora dla najlepszych studentów (dotyczy roku akademickiego 2014/2015) od miesiąca października 2014r., zainteresowani studenci powinni złożyć wniosek wraz z kompletem wymaganych dokumentów w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 października 2014r.
Uwaga!  W przypadku stypendium rektora dla najlepszych  studentów powyższy termin jest terminem ostatecznym!

Więcej...
02.07.14

Zapraszamy studentów ATH do uczestnictwa w Konkursie im. hm. Olgierda Fietkiewicza na prace naukowe poświęcone tematyce harcerskiej. Więcej...

12.06.14

Zapraszamy studentów do uczestnictwa w Ogólnopolskim Konkursie „Otwarte Drzwi” na najlepszą pracę magisterską i doktorską podejmującą problematykę niepełnosprawności.

Więcej...
11.06.14

Zapraszamy studentów ATH do aplikowania o stypendia w Meksyku.

Więcej...
Wydziały
Jednostki międzywydziałowe
Serwisy informacyjne