Strona główna ATHProjekty UEBiuro KarierBiblioteka GłównaWirtualny DziekanatStudiaBramka pocztowa

Dane adresowe:

Dział Nauczania i Spraw Studenckich:
43-309 Bielsko-Biała
ul. Willowa 2
budynek L, pokój 305, 308 (III p.)
tel./fax +48 (33) 8279281
e-mail: dniss@ath.bielsko.pl

centrala telefoniczna:
tel. +48 (33) 8279349 lub 350
fax: +48 (33) 8279355
Regon: 072728961
NIP: 547-194-37-84

konto bieżące:
Bank Polska Kasa Opieki S.A.
(skrót handlowy
Bank Pekao S.A.)
02 12404142 11110000 48278261
Dział Nauczania i Spraw Studenckich

Regulamin studiów wyższych Akademii Techniczno-Humanistycznej
w Bielsku-Białej

wchodzi w życie od 1 października 2014 roku
Pobierz plik / Regulamin_studiów_wyższych.pdf

Regulamin studiów w Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej (obowiązuje do 30 września 2014 r.)
Pobierz plik / Regulamin-studiow.pdf

 

Prorektor ds. Studenckich i Kształcenia
prof. dr hab. Henryk Klama
Godziny przyjęć:
czwartek od godz. 10:00 do godz. 13:00
Akademia Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej
43-309 Bielsko-Biała
ul. Willowa 2 (budynek L, III piętro, pokój nr 305)

Prorektorowi ds. Studenckich i Kształcenia podlegają bezpośrednio:

 

PDF Pobierz PDF      Drukuj Drukuj
 

Informacje dla studentów:

08.07.15

Doktorant może otrzymać pomoc materialną w formie:

  1. stypendium socjalnego,
  2. zapomogi,
  3. stypendium dla najlepszych doktorantów,
  4. stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych.

Aby uzyskać możliwość otrzymania stypendium socjalnego, stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych oraz stypendium dla najlepszych doktorantów (dotyczy roku akademickiego 2015/2016) od miesiąca października 2015 r., zainteresowani doktoranci powinni złożyć wniosek wraz z kompletem wymaganych dokumentów w nieprzekraczalnym terminie do dnia 20 października 2015 r.

Więcej...
08.07.15

Student może otrzymać pomoc materialną w formie:

  1. stypendium socjalnego,
  2. stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych,
  3. stypendium rektora dla najlepszych studentów,
  4. zapomogi.

Aby uzyskać możliwość otrzymania stypendium socjalnego, stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych oraz stypendium rektora dla najlepszych studentów (dotyczy roku akademickiego 2015/2016) od miesiąca października 2015r., zainteresowani studenci powinni złożyć wniosek wraz z kompletem wymaganych dokumentów w nieprzekraczalnym terminie do dnia 20 października  2015 roku.

Więcej...
03.06.15

Ogólnopolskie Spotkania Studentów Niepełnosprawnych są organizowane rokrocznie od 11 lat. Każdego roku w lipcu Kraków na jeden weekend staje się miejscem spotkania przedstawicieli organizacji studenckich z całej Polski i ogólnopolskiej debaty na temat różnych aspektów niepełnosprawności. Wydarzenie staje się szansą poznania i nawiązania współpracy z uczelniami z różnych stron Polski. Wydarzenie to jest największym i najważniejszym projektem organizowanym przez ZSN AGH.

Więcej...
20.05.15

Informujemy, że JM Rektor ATH prof. dr hab. inż. Ryszard Barcik wyznacza w miejsce dnia zjazdowego zaplanowanego na dzień 24 maja 2015 roku (tj. niedziela) na studiach niestacjonarnych (zaocznych) na Wydziale Inżynierii Materiałów, Budownictwa i Środowiska, Wydziale Humanistyczno-Społecznym oraz Wydziale Nauk o Zdrowiu inny dzień. Decyzja w sprawie formy i terminu wyznaczenia innego dnia zjazdowego pozostaje w gestii Dziekanów Wydziałów.

Więcej...
20.05.15

W związku z Juwenaliami studenckimi 2015 JM Rektor ATH prof. dr hab. inż. Ryszard Barcik w dniu:
- 21 maja 2015 roku (tj. czwartek) od godz. 15:00 ogłasza „godziny rektorskie” (godziny wolne od zajęć dydaktycznych),
- 22 maja 2015 roku (tj. piątek) ogłasza „dzień rektorski” (dzień wolny od zajęć dydaktycznych),
- 23 maja 2015 roku (tj. sobota) ogłasza „dzień rektorski” (dzień wolny od zajęć dydaktycznych).

Więcej...
Wydziały
Jednostki międzywydziałowe
Serwisy informacyjne