Akademia Techniczno-Humanistyczna

43-309 Bielsko-Biała
ul. Willowa 2
centrala telefoniczna:
tel. +48 33 8279349 lub 350
fax: +48 33 8279355
Regon: 072728961
NIP: 547-194-37-84

Dział Nauczania i Spraw Studenckich

43-309 Bielsko-Biała
ul. Willowa 2
bud. L, pokój 305, 308 (III p.)
tel./fax +48 33 8279281
email: dniss@ath.bielsko.pl

konto bieżące:
Bank Polska Kasa Opieki S.A.
(skrót handlowy
Bank Pekao S.A.)
02 12404142 11110000 48278261

Inne konta:
Studia Podyplomowe
21 12404142 11110010 54573476
Kursy
66 12404142 11110010 54573636
Konferencje
73 12404142 11110010 54572831

 

INFORMACJE I KOMUNIKATY DLA STUDENTÓW ATH

Wszystkie zajęcia dydaktyczne zostały odwołane od 12 marca br. do odwołania. Informacja o przywróceniu zajęć zostanie podana do wiadomości za pośrednictwem strony internetowej oraz mediów społecznościowych.
WBMiI: mechanika i budowa maszyn, zarządzanie i inżynieria produkcji, automatyka i robotyka, informatyka
WIMBiŚ - inżynieria środowiska, inżynieria materiałowa, ochrona środowiska, budownictwo
WZiT: zarządzanie, transport, socjologia, analityka i komunikacja w biznesie
WHS: filologia (specjalności: filologia angielska, filologia słowiańska, filologia hiszpańska), filologia polska, pedagogika, pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna
WNoZ: pielęgniarstwo, ratownictwo medyczne
Zasady wystawiania faktury VAT za studia

Kwestura ATH informuje o zasadach i terminach wystawiania faktur VAT za studia.
 
Wystawianie faktur VAT
Faktura VAT, dokumentująca opłatę za studia, może być wystawiona tylko i wyłącznie na nabywcę usługi edukacyjnej, tj. podmiot, z którym Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej zawarła umowę na świadczenie tej usługi.
W związku z powyższym podmiotem uprawnionym do otrzymania faktury może być tylko student.
W przypadku dokonania zapłaty kosztów studiów na rzecz uczelni przez pracodawcę, faktura będzie wystawiona na studenta jako nabywcę usługi, a pracodawca będzie figurował jako płatnik tej faktury. Jeżeli pracodawca będzie refundował studentowi poniesione przez niego wydatki za czesne, to w takim przepadku faktura może być wystawiona na studenta jako nabywcę i płatnika tej usługi (w tym przypadku dane zakładu pracy nie zostaną ujęte na fakturze).
Ponadto, zgodnie z art. 106 ust 4 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. nr 54 poz. 535 ze zm.), fakturę dla osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej, a taką osobą jest student, wystawia się jedynie na żądanie tych osób.
 
Termin wystawienia faktury VAT
Faktury VAT nie mogą być wystawiane w dowolnym terminie. Zgodnie z Art. 106i  ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług, fakturę wystawia się nie później niż 15 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano dostawy towaru lub wykonano usługę. Termin ten odnosi się także do faktur zaliczkowych dokumentujących otrzymanie części lub całości zapłaty (wpłatę czesnego za studia traktujemy jako zaliczkę). Przez datę otrzymania raty lub zaliczki należy rozumieć dzień zaksięgowania środków na indywidualnym rachunku bankowym studenta..
Powyższy termin dotyczy także wystawienia faktury na żądanie osoby fizycznej, która nie prowadzi działalności gospodarczej, pod warunkiem, że zgłosi to do końca miesiąca, w którym została zawarta transakcja (dokonany wpłata). Jeśli zgłoszenie nastąpi później - fakturę należy wystawić w terminie 15 dni od zgłoszenia żądania.
W związku z powyższym faktury VAT będą wystawiane wyłącznie na żądanie studenta zgłoszone mailowo ( Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.) lub pisemnie do Kwestury ATH (bud. B pok. 17) w podanych powyżej terminach. W zgłoszeniu prosimy podać swoje dane (imię i nazwisko, wydział, nr albumu), semestr, którego dotyczyła opłata, i wysokość fakturowanej kwoty oraz dane pracodawcy, jeśli był on płatnikiem.
Dodatkowo przypominamy, iż terminy oraz kwoty opłat za studia zawarte są w umowie o świadczenie usługi edukacyjnej, dlatego też nie będą wystawiane tzw. faktury proforma.
23 czerwiec 2020
Zostań ambasadorem Ministerstwa Finansów
Ministerstwo Finansów przygotowało kolejny program dla studentów i doktorantów Waszych uczelni.
To program pionierski, a efekty posłużą nie tylko administracji publicznej, ale całemu społeczeństwu.
To może być również niezwykła przygoda, która może zakończyć się nawet nawiązaniem stałej współpracy, a może nawet pracy zawodowej.
 
Zostań ambasadorem Ministerstwa Finansów na swojej uczelni
 
· Od 8 czerwca 2020 r., studenci i doktoranci mogą zgłaszać się do pierwszej edycji programu Ministerstwa Finansów (MF) – Ambasadorzy MF.
· To pionierski program instytucji publicznej, w którym ambasadorzy będą częścią drużyny MF.
· Na wasze zgłoszenia czekamy do 30 czerwca.
 
Uczestnicy programu będą m. in.:
· współpracować przy promocji MF na uczelniach oraz programów i staży wśród studentów,
· brać udział w wydarzeniach organizowanych przez MF i targach pracy,
· przybliżać zainteresowanym studentom i doktorantom zasady rekrutacji oraz możliwości podjęcia pracy w MF,
· korzystać z dedykowanych szkoleń,
· współpracować z ekspertami MF przy badaniach i publikacjach,
· poznawać Ministerstwo Finansów „od kuchni”.
 
Program trwa semestr, z możliwością przedłużenia współpracy:
· edycja jesienna - od 1 sierpnia do 31 stycznia,
·edycja wiosenna - od 1 lutego do 31 lipca.
 
Jak aplikować
Wystarczy, że do 30 czerwca 2020 r. wypełnisz formularz.
Wybranych kandydatów zaprosimy na rozmowę kwalifikacyjną. Najlepsi zostaną naszymi ambasadorami.
 
Regulamin Ambasodorzy MF
 
Czytaj dalej >
02 czerwiec 2020
Informacja w sprawie uczelnianego adresu emailowego studenta
Informuję, że każdy STUDENT studiujący w Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej  we wszelkich sprawach jest zobowiązany komunikować się z pracownikami uczelni korzystając wyłącznie z uczelnianej poczty elektronicznej studenta.
13 marzec 2020
Ważność Elektronicznej Legitymacji Studenckiej
Informuję, że Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego w dniu 12 marca 2020 roku wydał Rozporządzenie (poz. 420) o przedłużeniu ważności Elektronicznej Legitymacji Studenckiej do 31 maja 2020 roku. W związku z powyższym oraz na podstawie Zarządzenia Nr 1377/2019/2020 Rektora Akademii Techniczno-Humanistycznej z dnia 12 marca 2020 roku w sprawie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2 wśród społeczności akademickiej Akademii Techniczno- Humanistycznej w Bielsku-Białej, zalecam odłożenie prolongaty legitymacji na maj 2020 roku.
 
Prorektor ds. Studenckich i Kształcenia
dr hab. inż. Tomasz Knefel, prof. ATH
Czytaj dalej >