Akademia Techniczno-Humanistyczna

43-309 Bielsko-Biała
ul. Willowa 2
centrala telefoniczna:
tel. +48 33 8279349 lub 350
fax: +48 33 8279355
Regon: 072728961
NIP: 547-194-37-84

Dział Nauczania i Spraw Studenckich

43-309 Bielsko-Biała
ul. Willowa 2
bud. L, pokój 305, 308 (III p.)
tel./fax +48 33 8279281
email: dniss@ath.bielsko.pl

konto bieżące:
Bank Polska Kasa Opieki S.A.
(skrót handlowy
Bank Pekao S.A.)
02 12404142 11110000 48278261

Inne konta:
Studia Podyplomowe
21 12404142 11110010 54573476
Kursy
66 12404142 11110010 54573636
Konferencje
73 12404142 11110010 54572831

 

INFORMACJE I KOMUNIKATY DLA STUDENTÓW ATH

WBMiI: automatyka i robotyka, eksploatacja pojazdów, informatyka, mechanika i budowa maszyn, mechatronika, zarządzanie i inżynieria produkcji
WIMBiŚ - inżynieria środowiska, inżynieria materiałowa, ochrona środowiska, budownictwo
WZiT: zarządzanie, transport, socjologia, analityka i komunikacja w biznesie
WHS: filologia (specjalności: filologia angielska, filologia hiszpańska), filologia polska, pedagogika, pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna
WNoZ: pielęgniarstwo, ratownictwo medyczne, zdrowie publiczne
Zasady wystawiania faktury VAT za studia

Kwestura ATH informuje o zasadach i terminach wystawiania faktur VAT za studia.
 
Wystawianie faktur VAT
Faktura VAT, dokumentująca opłatę za studia, może być wystawiona tylko i wyłącznie na nabywcę usługi edukacyjnej, tj. podmiot, z którym Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej zawarła umowę na świadczenie tej usługi.
W związku z powyższym podmiotem uprawnionym do otrzymania faktury może być tylko student.
W przypadku dokonania zapłaty kosztów studiów na rzecz uczelni przez pracodawcę, faktura będzie wystawiona na studenta jako nabywcę usługi, a pracodawca będzie figurował jako płatnik tej faktury. Jeżeli pracodawca będzie refundował studentowi poniesione przez niego wydatki za czesne, to w takim przepadku faktura może być wystawiona na studenta jako nabywcę i płatnika tej usługi (w tym przypadku dane zakładu pracy nie zostaną ujęte na fakturze).
Ponadto, zgodnie z art. 106 ust 4 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. nr 54 poz. 535 ze zm.), fakturę dla osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej, a taką osobą jest student, wystawia się jedynie na żądanie tych osób.
 
Termin wystawienia faktury VAT
Faktury VAT nie mogą być wystawiane w dowolnym terminie. Zgodnie z Art. 106i  ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług, fakturę wystawia się nie później niż 15 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano dostawy towaru lub wykonano usługę. Termin ten odnosi się także do faktur zaliczkowych dokumentujących otrzymanie części lub całości zapłaty (wpłatę czesnego za studia traktujemy jako zaliczkę). Przez datę otrzymania raty lub zaliczki należy rozumieć dzień zaksięgowania środków na indywidualnym rachunku bankowym studenta..
Powyższy termin dotyczy także wystawienia faktury na żądanie osoby fizycznej, która nie prowadzi działalności gospodarczej, pod warunkiem, że zgłosi to do końca miesiąca, w którym została zawarta transakcja (dokonany wpłata). Jeśli zgłoszenie nastąpi później - fakturę należy wystawić w terminie 15 dni od zgłoszenia żądania.
W związku z powyższym faktury VAT będą wystawiane wyłącznie na żądanie studenta zgłoszone mailowo ( Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.) lub pisemnie do Kwestury ATH (bud. B pok. 17) w podanych powyżej terminach. W zgłoszeniu prosimy podać swoje dane (imię i nazwisko, wydział, nr albumu), semestr, którego dotyczyła opłata, i wysokość fakturowanej kwoty oraz dane pracodawcy, jeśli był on płatnikiem.
Dodatkowo przypominamy, iż terminy oraz kwoty opłat za studia zawarte są w umowie o świadczenie usługi edukacyjnej, dlatego też nie będą wystawiane tzw. faktury proforma.
28 wrzesień 2021
Nagranie ze szkolenia z zakresu aplikacji USOSweb dla studentów
Pomoc w zakresie USOSweb i nagranie ze szkolenia dostępne jest na stronie:
Czytaj dalej >
28 wrzesień 2021
USOSweb
Aplikacja USOSweb umożliwia studentom uzyskanie dostępu do odpowiednich (kontekstowych) danych z systemu uczelnianego USOS
02 październik 2020
Program „Studenckie koła naukowe tworzą innowacje”
Informujemy, że Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego ustanowiło program „Studenckie koła naukowe tworzą innowacje”.  Czytaj dalej >