Akademia Techniczno-Humanistyczna

43-309 Bielsko-Biała
ul. Willowa 2
centrala telefoniczna:
tel. +48 33 8279349 lub 350
fax: +48 33 8279355
Regon: 072728961
NIP: 547-194-37-84

Dział Nauczania i Spraw Studenckich

43-309 Bielsko-Biała
ul. Willowa 2
bud. L, pokój 305, 308 (III p.)
tel./fax +48 33 8279281
email: dniss@ath.bielsko.pl

konto bieżące:
Bank Polska Kasa Opieki S.A.
(skrót handlowy
Bank Pekao S.A.)
02 12404142 11110000 48278261

Inne konta:
Studia Podyplomowe
21 12404142 11110010 54573476
Kursy
66 12404142 11110010 54573636
Konferencje
73 12404142 11110010 54572831

 

INFORMACJE I KOMUNIKATY DLA STUDENTÓW ATH

WBMiI: automatyka i robotyka, eksploatacja pojazdów, informatyka, mechanika i budowa maszyn, mechatronika, zarządzanie i inżynieria produkcji
WIMBiŚ - inżynieria środowiska, inżynieria materiałowa, ochrona środowiska, budownictwo
WZiT: zarządzanie, transport, socjologia, analityka i komunikacja w biznesie
WHS: filologia (specjalności: filologia angielska, filologia hiszpańska), filologia polska, pedagogika, pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna
WNoZ: pielęgniarstwo, ratownictwo medyczne, zdrowie publiczne

Zarządzenia Rektora ATH

Zarządzenie Nr 1679/2021/2022 Rektora Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku Białej z dnia 26 lipca 2022 roku w sprawie zmian w regulaminie świadczeń dla studentów Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej
Pobierz plik / Zarządzenie-nr 1679/2021/2022-.pdf

Zarządzenie Nr 1656/2021/2022 Rektora Akademii Techniczno-Humanistycznej z dnia 24 czerwca 2022 roku w sprawie harmonogramu roku akademickiego 2022/2023 dla studiów stacjonarnych i niestacjonarnych pierwszego stopnia, jednolitych studiów magisterskich oraz studiów drugiego stopnia
Pobierz plik: Zarządzenie 1656/2021/2022

Zarządzenie Nr 1649/2021/2022 Rektora Akademii Techniczno-Humanistycznej z dnia 3 czerwca 2022 roku w sprawie zmiany zarządzenia nr 1644/2021/2022 z dnia 23 maja 2022 roku w sprawie wysokości opłat za świadczone usługi edukacyjne na studiach pierwszego stopnia, jednolitych studiach magisterskich i studiach drugiego stopnia dla studentów rozpoczynających kształcenie w Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej w roku akademickim 2022/2023
Pobierz plik / Zarządzenie-1649.pdf

Zarządzenie Nr 1644/2021/2022 Rektora Akademii Techniczno-Humanistycznej z dnia 23 maja 2022 roku w sprawie wysokości opłat za świadczone usługi edukacyjne na studiach pierwszego stopnia, jednolitych studiach magisterskich i studiach drugiego stopnia dla studentów rozpoczynających kształcenie w Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej w roku akademickim 2022/2023
Pobierz plik / Zarządzenie-1644.pdf

Zarządzenie Nr 1637/2021/2022 Rektora Akademii Techniczno-Humanistycznej z dnia 9 maja 2022 roku w sprawie organizacji egzaminu centralnego z języków obcych na poziomie B2 i na poziomie B2+ ESOKJ
Pobierz plik / Zarządzenie-1637

Zarządzenie Nr 1636/2021/2022 Rektora Akademii Techniczno-Humanistycznej z dnia 29 kwietnia 2022 roku w sprawie zatwierdzenia regulaminu organizacji studenckich praktyk zawodowych  w Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej
Pobierz plik / Zarządzenie-1636

Zarządzenie Nr 1631/2021/2022 Rektora Akademii Techniczno-Humanistycznej z dnia 12 kwietnia 2022 roku w sprawie warunków pobierania i trybu zwalniania z opłat za usługi edukacyjne dla studentów
Pobierz plik / Zarządzenie-1631
 
Zarządzenie Nr 1626/2021/2022 Rektora Akademii Techniczno-Humanistycznej z dnia 31 marca 2022 roku w sprawie wysokości opłat za świadczone usługi edukacyjne na studiach pierwszego stopnia, jednolitych studiach magisterskich i studiach drugiego stopnia, wnoszonych przez cudzoziemców rozpoczynających kształcenie w Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej w roku akademickim 2022/2023
Pobierz plik / Zarządzenie-1626.pdf

Zarządzenie Nr 1622/2021/2022 Rektora Akademii Techniczno-Humanistycznej z dnia 7 marca 2022 roku w sprawie zmian w regulaminie świadczeń dla studentów Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku Białej
Pobierz plik / Zarządzenie nr 1622

Zarządzenie Nr 1613/2021/2022 Rektora Akademii Techniczno-Humanistycznej z dnia 4 lutego 2022 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu rejestracji, działania, finansowania i rozwiązywania uczelnianych organizacji studenckich i doktoranckich w Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej
Pobierz plik / Zarządzenie nr 1613

Zarządzenie Nr 1588/2021/2022 Rektora Akademii Techniczno-Humanistycznej z dnia 29 listopada 2021 roku w sprawie świadczeń wypłacanych z Funduszu Stypendialnego dla studentów i doktorantów ATH w roku akademickim 2021/2022

Zarządzenie Nr 1549/2020/2021 Rektora Akademii Techniczno-Humanistycznej z dnia 29 czerwca 2021 roku w sprawie harmonogramu roku akademickiego 2021/2022 dla studiów stacjonarnych i niestacjonarnych pierwszego stopnia, jednolitych studiów magisterskich oraz studiów drugiego stopnia (ze zmianami)
Pobierz plik / Harmonogram roku akademickiego 2021/2022
 
Zarządzenie Nr 1535/2020/2021 Rektora Akademii Techniczno-Humanistycznej z dnia 28 maja 2021 roku w sprawie wysokości opłat za świadczone usługi edukacyjne na studiach pierwszego stopnia, jednolitych studiach magisterskich i studiach drugiego stopnia dla studentów rozpoczynających kształcenie w Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej w roku akademickim 2021/2022
Pobierz plik / Zarządzenie-1535.pdf
 
Zarządzenie Nr 1534/2020/2021 Rektora Akademii Techniczno-Humanistycznej z dnia 28 maja 2021 roku w sprawie wysokości opłat za świadczone usługi edukacyjne na studiach pierwszego stopnia, jednolitych studiach magisterskich i studiach drugiego stopnia, wnoszonych przez cudzoziemców rozpoczynających kształcenie w Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej w roku akademickim 2021/2022
Pobierz plik / Zarządzenie-1534.pdf
 
Zarządzenie Nr 1531/2020/2021 Rektora Akademii Techniczno-Humanistycznej z dnia 26 maja 2021 roku w sprawie zmiany zarządzenia nr 1371/2019/2020 z dnia 3 marca 2020 roku w sprawie wprowadzenia regulaminu organizacji studenckich praktyk zawodowych w Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej
Pobierz plik / Zarządzenie 1531.pdf
 
Zarządzenie Nr 1450/2020/2021 Rektora Akademii Techniczno-Humanistycznej
z dnia 13 października 2020 roku
w sprawie świadczeń wypłacanych z Funduszu Stypendialnego dla studentów i doktorantów ATH w roku akademickim 2020/2021
 
Zarządzenie Nr 1441/2019/2020 z dnia 30 września 2020 roku w sprawie regulaminu świadczeń dla studentów Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku Białej
 
Zarządzenie Nr 1371/2019/2020 Rektora Akademii Techniczno-Humanistycznej
z dnia 3 marca 2020 roku
w sprawie zatwierdzenia regulaminu organizacji studenckich praktyk zawodowych w Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej
 
Zarządzenie Nr 1352/2019/2020 Rektora Akademii Techniczno-Humanistycznej
z dnia 13 stycznia 2020 roku
w sprawie warunków pobierania i trybu zwalniania z opłat za usługi edukacyjne dla studentów
 
Zarządzenie Nr 1341/2019/2020 Rektora Akademii Techniczno-Humanistycznej
z dnia 9 grudnia 2019 roku
w sprawie zasad wyłaniania najlepszych absolwentów studiów Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej, w danym roku akademickim
 
Zarządzenie Nr 1335/2019/2020 Rektora Akademii Techniczno-Humanistycznej
z dnia 12 listopada 2019 roku
w sprawie wzorów druków obowiązujących w procedurze potwierdzania efektów uczenia się
 
Zarządzenie Nr 1326/2019/2020 Rektora Akademii Techniczno-Humanistycznej
z dnia 24 października 2019 roku w sprawie świadczeń wypłacanych z Funduszu Stypendialnego dla studentów i doktorantów ATH w roku akademickim 2019/2020
 
Zarządzenie nr 1306/2018/2019 z dnia 16 września 2019 roku w sprawie wzoru oświadczenia o zapoznaniu się z wysokością opłat za usługi edukacyjne w Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej 
 
Zarządzenie Nr 1301/2018/2019 z dnia 24 lipca 2019 roku w sprawie regulaminu świadczeń dla studentów Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku Białej
 
Zarządzenie Nr 1296/2018/2019 Rektora Akademii Techniczno-Humanistycznej
z dnia 27 czerwca 2019 roku
w sprawie wprowadzenia zmian w zarządzeniu Nr 1292/2018/2019 Rektora Akademii Techniczno-Humanistycznej z dnia 31 maja 2019 roku w sprawie wysokości opłat za świadczone usługi edukacyjne na studiach pierwszego stopnia, jednolitych studiach magisterskich i studiach drugiego stopnia dla studentów rozpoczynających kształcenie w Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej w roku akademickim 2019/2020
 
Zarządzenie Nr 1295/2018/2019 Rektora Akademii Techniczno-Humanistycznej
z dnia 26 czerwca 2019 roku
w sprawie harmonogramu roku akademickiego 2019/2020 dla studiów stacjonarnych i niestacjonarnych pierwszego stopnia, jednolitych studiów magisterskich oraz studiów drugiego stopnia
 
Zarządzenie Nr 1286/2018/2019 Rektora Akademii Techniczno-Humanistycznej
z dnia 3 kwietnia 2019 roku
w sprawie wysokości opłat za świadczone usługi edukacyjne na studiach wyższych drugiego stopnia kierunek transport w roku akademickim 2018/2019 w Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej
 
Zarządzenie Nr 1285/2018/2019 Rektora Akademii Techniczno-Humanistycznej
z dnia 3 kwietnia 2019 roku
w sprawie wysokości opłat za świadczone usługi edukacyjne na studiach wyższych drugiego stopnia kierunek inżynieria materiałowa w roku akademickim 2018/2019 w Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej
 
Zarządzenie Nr 1259/2018/2019 Rektora Akademii Techniczno-Humanistycznej
z dnia 13 listopada 2018 roku
w sprawie wysokości opłaty za wydanie elektronicznej legitymacji studenckiej
 
Zarządzenie Nr 1254/2018/2019 Rektora Akademii Techniczno-Humanistycznej
z dnia 1 października 2018 roku
w sprawie wprowadzenia procedury windykacyjnej należności Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej
 
Zarządzenie Nr 1248/2017/2018 Rektora Akademii Techniczno-Humanistycznej
z dnia 3 sierpnia 2018 roku
w sprawie wysokości opłat za wydanie elektronicznej legitymacji studenckiej, dyplomu ukończenia studiów wyższych, świadectwa ukończenia studiów podyplomowych oraz dodatkowego odpisu dyplomu w tłumaczeniu na język obcy
 
Zarządzenie Nr 1220/2017/2018 Rektora Akademii Techniczno-Humanistycznej
z dnia 25 maja 2018 roku
w sprawie wysokości opłat za świadczone usługi edukacyjne na studiach wyższych (pierwszego i drugiego stopnia) w roku akademickim 2018/2019 w Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej
 
Zarządzenie Nr 1192/2017/2018 Rektora Akademii Techniczno-Humanistycznej
z dnia 11 stycznia 2018 roku
w sprawie wysokości opłat za świadczone usługi edukacyjne na studiach stacjonarnych oraz niestacjonarnych drugiego stopnia na kierunku  budownictwo w roku akademickim 2017/2018 w Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej
 
Zarządzenie Nr 1129/2016/2017 Rektora Akademii Techniczno-Humanistycznej
z dnia 2 czerwca 2017 roku
w sprawie wysokości opłat za świadczone usługi edukacyjne na studiach wyższych (pierwszego i drugiego stopnia) w roku akademickim 2017/2018 w Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej
 
Zarządzenie Nr 913/2014/2015 Rektora Akademii Techniczno-Humanistycznej z dnia 5 czerwca 2015 roku w sprawie wprowadzenia wzoru wniosku o zwolnienie z obowiązku uiszczenia całości  lub części opłaty za świadczone usługi edukacyjne

Stypendium ministra dla wybitnych młodych naukowców

Kwestie przyznawania stypendiów ministra dla wybitnych młodych naukowców regulują przepisy:

 • art. 360, art. 361 i art. 363 pkt 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2020 r.  poz. 85, z późn. zm.) oraz
 • rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 1 kwietnia 2019 r. w sprawie stypendiów ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki dla studentów i wybitnych młodych naukowców (Dz. U. z 2021 r. poz. 725);
 • rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 30 sierpnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stypendiów ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki dla studentów i wybitnych młodych naukowców (Dz. U. z 2021 r. poz. …).

Stypendium może otrzymać osoba, która w dniu przyznania stypendium posiada status młodego naukowca.

Młodym naukowcem jest osoba prowadząca działalność naukową, która:

 • jest doktorantem lub nauczycielem akademickim – i nie posiada stopnia doktora albo
 • posiada stopień doktora, od uzyskania którego nie upłynęło 7 lat, i jest zatrudniona w podmiocie, o którym mowa w art. 7 ust. 1 ww. ustawy, tj. uczelni, federacji podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki, Polskiej Akademii Nauk, instytucie naukowym PAN działającym na podstawie ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk, instytucie badawczym działającym na podstawie ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych, międzynarodowym instytucie naukowym utworzonym na podstawie odrębnych ustaw działającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Polskiej Akademii Umiejętności lub innym podmiocie prowadzącym głównie działalność naukową w sposób samodzielny i ciągły.
Stypendium ministra dla wybitnych młodych naukowców może otrzymać młody naukowiec wykazujący się znaczącymi osiągnięciami w działalności naukowej.
 
Osobami uprawnionymi do składania wniosków o stypendium są – zgodnie z art. 360 ust. 4 w/w ustawy:
 • rektor, dyrektor instytutu PAN, dyrektor instytutu badawczego lub dyrektor instytutu międzynarodowego, w których prowadzona jest szkoła doktorska, w której młody naukowiec jest doktorantem;
 • osoba kierująca podmiotem, o którym mowa w art. 7 ust. 1 ustawy, zatrudniającym młodego naukowca.

Wniosek o przyznanie stypendium składa się do ministra według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do w/w rozporządzenia od dnia 1 grudnia do dnia 31 grudnia.

Powyższy termin jest terminem prawa materialnego, a zatem złożenie wniosku po jego upływie nie wywołuje skutków prawnych. Wnioski przesłane z uchybieniem terminu nie podlegają rozpatrzeniu. Ww. termin nie podlega również przywróceniu w trybie art. 58 Kpa.

Wniosek o przyznanie stypendium wypełnia się w Zintegrowanym Systemie Usług dla Nauki Obsługa Strumieni Finansowania (system ZSUN/OSF https://osf.opi.org.pl/). Przed przesłaniem wniosku do ministerstwa, wygenerowany z systemu ZSUN/OSF plik w formacie PDF („wniosek z podpisem ZSUN/OSF”) musi być opatrzony podpisem zaufanym albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym (dokument elektroniczny) przez kierownika podmiotu składającego wniosek lub osobę przez niego upoważnioną. Podpisany wniosek o przyznanie stypendium wysyła się elektronicznie w systemie ZSUN/OSF.

Więcej informacji w sprawie stypendiów dla wybitnych młodych naukowców jest dostępnych na stronie: https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/stypendia-dla-mlodych-naukowcow

 

Stypendium ministra za znaczące osiągnięcia dla studenta

Stypendia Ministra Edukacji i Nauki za znaczące osiągnięcia dla studentów na rok akademicki 2022/2023

Kwestie przyznawania stypendiów ministra dla studentów regulują przepisy:

 • art. 93, art. 359, art. 361 i art. 363 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2022 r. poz. 574, z późn. zm.) oraz
 • rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 1 kwietnia 2019 r. w sprawie stypendiów ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki dla studentów i wybitnych młodych naukowców (Dz. U. z 2022 r. poz. 428).

Stypendium ministra może otrzymać student wykazujący się:

 • znaczącymi osiągnięciami naukowymi lub artystycznymi związanymi ze studiami lub
 • znaczącymi osiągnięciami sportowymi.

Stypendium ministra przysługuje na studiach pierwszego stopnia, studiach drugiego stopnia i jednolitych studiach magisterskich.

Student kształcący się równocześnie na kilku kierunkach studiów może otrzymać stypendium tylko na jednym, wskazanym przez niego kierunku.

Stypendium ministra na rok akademicki 2022/2023 może zostać przyznane studentowi, który spełnił łącznie następujące warunki:

 • w poprzednim roku akademickim (czyli 2021/2022) zaliczył rok studiów oraz
 • uzyskał wpis na kolejny rok studiów w danym roku akademickim (czyli 2022/2023).

Ww. wymogów nie stosuje się do studenta, który w roku złożenia wniosku o przyznanie stypendium (czyli w 2022 r.) został przyjęty na studia drugiego stopnia. Z tym że wyjątek ten dotyczy wyłącznie studentów studiów drugiego stopnia. Osoba przyjęta w 2022 r. na I rok jednolitych studiów magisterskich nie może ubiegać się o stypendium na I roku tych studiów.

Niespełnienie wyżej wymienionych warunków spowoduje odmowę przyznania stypendium.

Stypendium ministra nie przysługuje studentowi posiadającemu już tytuł zawodowy:

 • magistra, magistra inżyniera albo równorzędny;
 • licencjata, inżyniera albo równorzędny, ale tylko gdy ponownie podejmuje studia pierwszego stopnia.

Stypendium nie przysługuje również studentowi, w przypadku którego łączny okres studiów jest dłuższy niż 12 semestrów, z tym że w przypadku studiów:

 • pierwszego stopnia – gdy jest dłuższy niż 9 semestrów,
 • drugiego stopnia – gdy jest dłuższy niż 7 semestrów.

Do ww. łącznego okresu wlicza się każdy rozpoczęty semestr, nawet jeżeli student przebywał w jego trakcie na urlopie od zajęć w uczelni. Wyjątkiem są semestry na kolejnych studiach pierwszego stopnia rozpoczętych lub kontynuowanych po uzyskaniu pierwszego tytułu zawodowego licencjata, inżyniera albo równorzędnego – nie są one wliczane do okresu, w którym przysługuje stypendium ministra.

W przypadku jednolitych studiów magisterskich trwających – zgodnie z przepisami prawa – 11 albo 12 semestrów, okres przysługiwania stypendiów ministra jest dłuższy o 2 semestry, a zatem wynosi łącznie 14 semestrów.

Ww. warunki są weryfikowane z systemem POL-on w trakcie oceny formalnej wniosków.

 

Osiągnięcia naukowe oraz artystyczne wskazywane we wnioskach muszą być związane z odbywanymi studiami na danym kierunku (lub na kilku kierunkach – w przypadku indywidualnych studiów międzywydziałowych, międzyobszarowych, międzydziedzinowych). We wniosku nie należy wykazywać osiągnięć związanych np. z pracą zawodową, hobby lub innymi zainteresowaniami, drugimi studiami, etc.

Osiągnięcia są dokumentowane w postaci pisemnej. Do wniosku należy dołączyć oświadczenia, zaświadczenia lub regulaminy dotyczące ww. osiągnięć. Wykaz niezbędnych załączników dostępny jest pod linkiem umieszczonym na dole strony.

WAŻNE! Oświadczenia dołączane do wniosku mogą być podpisane tylko własnoręcznie albo elektronicznie.

W przypadku wyboru podpisu własnoręcznego należy:

 1. pobrać dany wzór oświadczenia i wypełnić danymi (w edytorze tekstowym)
 2. wydrukować,
 3. podpisać własnoręcznie,
 4. wykonać skan (lub zdjęcie) i zapisać jako PDF

W przypadku wyboru podpisu elektronicznego należy:

 1. pobrać dany wzór oświadczenia i wypełnić danymi (w edytorze tekstowym)
 2. zapisać jako PDF
 3. podpisać elektronicznie:
  1. kwalifikowanym podpisem elektronicznym - za pomocą aplikacji udostępnionej przez dostawcę tej usługi
  2. podpisem zaufanym
  3. podpisem osobistym (przez e-dowód) – przy pomocy czytnika lub aplikacji eDO App.

Uwaga! Wstawienie do pliku oświadczenia cyfrowego odwzorowania własnego podpisu (np. zdjęcia, skanu, jpeg, etc.) nie stanowi elektronicznego podpisu tego oświadczenia. Niedopuszczalne jest również podpisywanie oświadczeń za pomocą programu Acrobat Reader przez funkcję „Podpisz się (dodaj inicjały/podpis)”. Wniosek zawierający takie oświadczenia będzie odsyłany do uczelni do poprawienia.

 

Wnioski są składane za pośrednictwem Zintegrowanego Systemu Usług dla Nauki Obsługa Strumieni Finansowania (system OSF).

Moduł składania wniosków o stypendium zostanie udostępniony w systemie OSF w dniu 1 października 2022 r. Wcześniej nie będzie możliwości zapoznania się z działaniem systemu.

Wniosek może złożyć wyłącznie rektor uczelni albo osoba przez niego upoważniona – wyłącznie przez system OSF.

W przypadku pełnomocnictwa rektora, powinno ono wprost wskazywać, że dana osoba jest upoważniona do składania wniosków o przyznanie studentom stypendium ministra za znaczące osiągnięcia.

Wnioski, które zostaną przesłane inną drogą niż przez system OSF (np. w postaci papierowej pocztą tradycyjną lub za pośrednictwem platformy ePUAP), nie będą rozpatrywane.

 

Wniosek o przyznanie stypendium składa się w terminie od dnia 1 października do dnia 25 października 2022 r. Po tej dacie system OSF automatycznie zakończy nabór wniosków.

Ww. termin jest terminem prawa materialnego, zatem nie podlega przywróceniu w trybie art. 58 Kpa.

 

W pierwszej kolejności wszystkie wnioski o przyznanie stypendium zostają poddane ocenie formalnej. Na tym etapie Ministerstwo weryfikuje z systemem POL-on dane dotyczące przebiegu studiów. Sprawdzana jest kompletność dokumentów oraz prawidłowość sposobu udokumentowania osiągnięć (patrz pkt 2.4).

W wyniku oceny formalnej część wniosków może być odesłana do wnioskodawcy w celu uzupełnienia braków formalnych lub złożenia stosownych wyjaśnień. Odbywa się to przez system OSF oraz ePUAP.

Ocenie merytorycznej podlegają wyłącznie wnioski spełniające wymagania formalne.

Klucz oceny wniosków w tym konkursie zostanie opublikowany w późniejszym terminie. Może on się różnić od wytycznych oceny stosowanych w poprzednim konkursie.

 

Wnioski o stypendium na rok akademicki 2022/2023 zostaną rozpatrzone w terminie do dnia 31 marca 2023 r.

Po rozpatrzeniu wniosków przez Ministra, do uczelni oraz studentów zostaną przesłane decyzje administracyjne w sprawie przyznania albo odmowy przyznania stypendium.

 

W Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej student ubiegający się o przyznanie stypendium Ministra Edukacji i Nauki na rok akademicki 2022/2023 przedstawia swoją kandydaturę Rektorowi Uczelni za pośrednictwem Dziekana Wydziału. 
W sprawie przygotowania i utworzenia wniosku w systemie OSF student powinien zwrócić się do właściwego dziekanatu wydziału.

 
Dodatkowe informacje na temat stypendiów Ministra Edukacji i Nauki za znaczące osiągnięcia dla studentów na rok akademicki 2022/2023:

  

Ogólnopolski Program Edukacji Naukowej

W imieniu ealizatorów Projektu "Ogólnopolski Program Edukacji Naukowej" (OPEN) przekazujemy informację o nowych możliwościach finansowania kształcenia osób dorosych.

Czytaj więcej...

Oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania

Decyzje podejmowane w sprawach związanych z tokiem studiów

1) OŚWIADCZENIE O ZRZECZENIU SIĘ PRAWA DO WNIESIENIA ODWOŁANIA
    od decyzji wydanej przez Prorektora ds. Studenckich i Kształcenia

    [pobierz plikj

2) OŚWIADCZENIE O ZRZECZENIU SIĘ PRAWA DO WNIESIENIA ODWOŁANIA
   od decyzji wydanej przez Dziekana Wydziału

   [pobierz plikj


Decyzje podejmowane w sprawach pomocy materialnej dla studentów i doktorantów

1) OŚWIADCZENIE O ZRZECZENIU SIĘ PRAWA DO WNIESIENIA ODWOŁANIA
    od decyzji wydanej przez Rektora / Komisję Stypendialną
 
  [pobierz plik]

2) OŚWIADCZENIE O ZRZECZENIU SIĘ PRAWA DO WNIESIENIA ODWOŁANIA
    od decyzji wydanej przez Rektora / Odwoławczą Komisję Stypendialną
   
[pobierz plik]

3) OŚWIADCZENIE O ZRZECZENIU SIĘ PRAWA DO WNIESIENIA ODWOŁANIA
    od decyzji wydanej przez Rektora
 
  [pobierz plik]

Cennik DS

Zarządzenie Nr 1138/2016/2017 Rektora Akademii Techniczno-Humanistycznej z dnia 2 czerwca 2017 roku
 w sprawie wprowadzenia zmian w odpłatności za zakwaterowanie w Domu Studenta Akademii Techniczno-Humanistycznej
Pobierz plik Zarządzenie 1138


Regulamin DS


Zarządzenie Nr 1137/2016/2017 Rektora Akademii Techniczno-Humanistycznej z dnia 2 czerwca 2017 roku w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie Domu Studenta ATH
Pobierz plik / Zarządzenie 1137

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
BIELSKO-BIAŁA UNIVERSITY STUDENT’S DORMITORYRULES AND REGULATIONS
download file


FIRE SAFETY INSTRUCTION 
download file


FIRE SAFETY AND OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY TASKS 
AND OBLIGATIONS FOR THE STAFF MEMBERS AND STUDENTS 
download file

Zarządzenia w sprawie świadczeń pomocy materialnej

 
 
Instrukcja wypełniania wniosków o przyznanie świadczeń w USOS [pobierz]
 
 
Zarządzenie Nr 1679/2021/2022 Rektora Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku Białej z dnia 26 lipca 2022 roku w sprawie zmian w regulaminie świadczeń dla studentów Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej
Pobierz plik / Zarządzenie-nr 1679/2021/2022-.pdf
 
Zarządzenie Nr 1704/2022/2023 Rektora Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku Białej z dnia 28 listopada 2022r. w sprawie świadczeń wypłacanych z Funduszu Stypendialnego dla studentów w ATH w roku akademickim 2022/2023
Pobierz plik / Zarzadzenie-nr-1704.pdf

 

28 wrzesień 2021
Nagranie ze szkolenia z zakresu aplikacji USOSweb dla studentów
Pomoc w zakresie USOSweb i nagranie ze szkolenia dostępne jest na stronie:
Czytaj dalej >
28 wrzesień 2021
USOSweb
Aplikacja USOSweb umożliwia studentom uzyskanie dostępu do odpowiednich (kontekstowych) danych z systemu uczelnianego USOS
02 październik 2020
Program „Studenckie koła naukowe tworzą innowacje”
Informujemy, że Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego ustanowiło program „Studenckie koła naukowe tworzą innowacje”.  Czytaj dalej >