Akademia Techniczno-Humanistyczna

43-309 Bielsko-Biała
ul. Willowa 2
centrala telefoniczna:
tel. +48 33 8279349 lub 350
fax: +48 33 8279355
Regon: 072728961
NIP: 547-194-37-84

Dział Nauczania i Spraw Studenckich

43-309 Bielsko-Biała
ul. Willowa 2
bud. L, pokój 305, 308 (III p.)
tel./fax +48 33 8279281
email: dniss@ath.bielsko.pl

konto bieżące:
Bank Polska Kasa Opieki S.A.
(skrót handlowy
Bank Pekao S.A.)
02 12404142 11110000 48278261

Inne konta:
Studia Podyplomowe
21 12404142 11110010 54573476
Kursy
66 12404142 11110010 54573636
Konferencje
73 12404142 11110010 54572831

 

INFORMACJE I KOMUNIKATY DLA STUDENTÓW ATH

Organizacja kształcenia w roku akademickim 2020/2021
WBMiI: mechanika i budowa maszyn, zarządzanie i inżynieria produkcji, automatyka i robotyka, informatyka
WIMBiŚ - inżynieria środowiska, inżynieria materiałowa, ochrona środowiska, budownictwo
WZiT: zarządzanie, transport, socjologia, analityka i komunikacja w biznesie
WHS: filologia (specjalności: filologia angielska, filologia słowiańska, filologia hiszpańska), filologia polska, pedagogika, pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna
WNoZ: pielęgniarstwo, ratownictwo medyczne

Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej prowadzi kształcenie na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych pierwszego stopnia, jednolitych studiach magisterskich oraz drugiego  stopnia.

Studia pierwszego stopnia -  forma kształcenia, na którą są przyjmowani kandydaci posiadający świadectwo dojrzałości, kończąca się uzyskaniem kwalifikacji pierwszego stopnia.
          Kwalifikacje pierwszego stopnia - efekt kształcenia na studiach pierwszego stopnia, zakończonych uzyskaniem tytułu zawodowego licencjata, inżyniera lub równorzędnego określonego kierunku studiów i profilu kształcenia, potwierdzony odpowiednim dyplomem.

Studia drugiego stopnia - forma kształcenia, na którą są przyjmowani kandydaci posiadający co najmniej kwalifikacje pierwszego stopnia, kończąca się uzyskaniem kwalifikacji drugiego stopnia;
          Kwalifikacje drugiego stopnia - efekt kształcenia na studiach drugiego stopnia, zakończonych uzyskaniem tytułu zawodowego magistra, magistra inżyniera lub równorzędnego określonego kierunku studiów i profilu kształcenia, potwierdzony odpowiednim dyplomem.

Jednolite studia magisterskie - stanowią formę kształcenia, w której podstawę rekrutacji stanowi świadectwo dojrzałości. Nie są podzielone na stopnie, trwają 10 semestrów. Kończą się obroną pracy dyplomowej i uzyskaniem tytułu magistra. 


Wykaz kierunków kształcenia

Kierunek studiów
Studia stacjonarne
Studia niestacjonarne
I
 stopnia
Jednolite studia magisterskie
II
 stopnia
I
stopnia
Jednolite studia magisterskie
II
stopnia
Automatyka i robotyka
+
   
+
   
Informatyka
+
 
+
+
 
+
Mechanika i budowa maszyn
+
 
+
+
 
+
Zarządzanie i inżynieria produkcji
+
 
+
+
 
+
Mechatronika
   
+
   
+
Budownictwo
+
 
+
+
 
+
Inżynieria środowiska
+
 
+
+
 
+
Inżynieria materiałowa
+
 
+
+
 
+
Ochrona środowiska
+
   
+
   
Analityka i komunikacja
w biznesie
+
   
+
   
Socjologia
+
         
Transport
+
 
+
+
 
+
Zarządzanie
+
 
+
+
 
+
Zarządzanie / specialization: International Business
- studia prowadzone w języku angielskim
   
+
     
Filologia, specjalności:
           
   - filologia angielska
+
 
+
+
 
+
   - filologia hiszpańska
+
 
+
+
   
   - filologia słowiańska
+
 
+
     
Filologia polska
+
 
+
     
Pedagogika
+
 
+
+
 
+
Pedagogika
przedszkolna i wczesnoszkolna
 
+
   
+
 
Pielęgniarstwo
+
 
+
   
+
Pielęgniarstwo - studia pomostowe
     
+
   
Ratownictwo medyczne
+
   
+
 
 

Szczegółowe informacje dotyczące rekrutacji na studia można znaleźć tutaj =>

 

 

09 październik 2020
Legitymacje studenckie są ważne do 29 listopada 2020 roku
W związku z sytuacją epidemiologiczną w kraju, zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego dostępnymi na stronie:
 
https://www.gov.pl/web/nauka/legitymacje-studenckie-sa-wazne-do-dnia-29-listopada-2020-r  legitymacje studenckie są ważne, bez konieczności potwierdzania ich ważności do dnia 29 listopada 2020 roku (nie dotyczy legitymacji wydanych w roku akademickim 2020/2021 studentom pierwszego roku studiów).
Czytaj dalej >
02 październik 2020
Program „Studenckie koła naukowe tworzą innowacje”
Informujemy, że Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego ustanowiło program „Studenckie koła naukowe tworzą innowacje”.  Czytaj dalej >
15 wrzesień 2020
Organizacja kształcenia w roku akademickim 2020/2021

W związku z sytuacją epidemiczną oraz troską o zapewnienie jakości kształcenia w semestrze zimowym roku akademickiego 2020/2021, kształcenie w Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej będzie odbywało się w modelu hybrydowym (mieszanym). Oznacza to, że przeważająca część zajęć dla studentów studiów stacjonarnych oraz niestacjonarnych odbywać się będzie w formie zdalnej (z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość), a tylko niektóre formy zajęć prowadzone będą w murach Akademii. Jeśli w kolejnych miesiącach zmieni się sytuacja epidemiczna naszego regionu, zostanie podjęta decyzja odnośnie realizacji zajęć na uczelni. Niewykluczone jednak, że model hybrydowy w przyjętej formie będzie obowiązywał przez cały semestr zimowy roku akademickiego 2020/2021.

Czytaj dalej >