Akademia Techniczno-Humanistyczna

43-309 Bielsko-Biała
ul. Willowa 2
centrala telefoniczna:
tel. +48 33 8279349 lub 350
fax: +48 33 8279355
Regon: 072728961
NIP: 547-194-37-84

Dział Nauczania i Spraw Studenckich

43-309 Bielsko-Biała
ul. Willowa 2
bud. L, pokój 305, 308 (III p.)
tel./fax +48 33 8279281
email: dniss@ath.bielsko.pl

konto bieżące:
Bank Polska Kasa Opieki S.A.
(skrót handlowy
Bank Pekao S.A.)
02 12404142 11110000 48278261

Inne konta:
Studia Podyplomowe
21 12404142 11110010 54573476
Kursy
66 12404142 11110010 54573636
Konferencje
73 12404142 11110010 54572831

 

INFORMACJE I KOMUNIKATY DLA STUDENTÓW ATH

WBMiI: automatyka i robotyka, eksploatacja pojazdów, informatyka, mechanika i budowa maszyn, mechatronika, zarządzanie i inżynieria produkcji
WIMBiŚ - inżynieria środowiska, inżynieria materiałowa, ochrona środowiska, budownictwo
WZiT: zarządzanie, transport, socjologia, analityka i komunikacja w biznesie
WHS: filologia (specjalności: filologia angielska, filologia hiszpańska), filologia polska, pedagogika, pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna
WNoZ: pielęgniarstwo, ratownictwo medyczne, zdrowie publiczne

Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej prowadzi kształcenie na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych pierwszego stopnia, jednolitych studiach magisterskich oraz drugiego  stopnia.

Studia pierwszego stopnia -  forma kształcenia, na którą są przyjmowani kandydaci posiadający świadectwo dojrzałości, kończąca się uzyskaniem kwalifikacji pierwszego stopnia.
          Kwalifikacje pierwszego stopnia - efekt kształcenia na studiach pierwszego stopnia, zakończonych uzyskaniem tytułu zawodowego licencjata, inżyniera lub równorzędnego określonego kierunku studiów i profilu kształcenia, potwierdzony odpowiednim dyplomem.

Studia drugiego stopnia - forma kształcenia, na którą są przyjmowani kandydaci posiadający co najmniej kwalifikacje pierwszego stopnia, kończąca się uzyskaniem kwalifikacji drugiego stopnia;
          Kwalifikacje drugiego stopnia - efekt kształcenia na studiach drugiego stopnia, zakończonych uzyskaniem tytułu zawodowego magistra, magistra inżyniera lub równorzędnego określonego kierunku studiów i profilu kształcenia, potwierdzony odpowiednim dyplomem.

Jednolite studia magisterskie - stanowią formę kształcenia, w której podstawę rekrutacji stanowi świadectwo dojrzałości. Nie są podzielone na stopnie, trwają 10 semestrów. Kończą się obroną pracy dyplomowej i uzyskaniem tytułu magistra. 


Wykaz kierunków kształcenia

Kierunek studiów
Studia stacjonarne
Studia niestacjonarne
automatyka i robotyka
I stopnia 
 
I stopnia
 
informatyka
I stopnia
II stopnia
I stopnia
II stopnia
 informatyka, specjalność: Computer Science - studia  prowadzone w języku angielskim
 
II stopnia
 
II stopnia
mechanika i budowa maszyn
I stopnia
II stopnia
I stopnia
II stopnia
zarządzanie
 i inżynieria produkcji
I stopnia
II stopnia
I stopnia
II stopnia
mechatronika
 
II stopnia
 
II stopnia
eksploatacja pojazdów
I stopnia  
I stopnia
 
budownictwo
I stopnia
II stopnia
I stopnia
II stopnia
inżynieria środowiska
I stopnia
II stopnia
I stopnia
II stopnia
inżynieria materiałowa
I stopnia
II stopnia
I stopnia
II stopnia
ochrona środowiska
I stopnia
 
I stopnia
 
gospodarka o obiegu zamkniętym
I stopnia
 
I stopnia
 
analityka i komunikacja
 w biznesie
I stopnia
 
I stopnia
 
socjologia
I stopnia
 
 
 
transport
I stopnia
II stopnia
I stopnia
II stopnia
zarządzanie
I stopnia
II stopnia
I stopnia
II stopnia
zarządzanie / specialization:  International Business - studia prowadzone w języku angielskim
 
II stopnia
 
 
filologia, specjalności:
   
 
 
- filologia angielska
I stopnia
II stopnia
I stopnia
II stopnia
- filologia hiszpańska
I stopnia
II stopnia
I stopnia
 
filologia polska
I stopnia
II stopnia
 
 
pedagogika
I stopnia
II stopnia
I stopnia
II stopnia
pedagogika przedszkolna
 i wczesnoszkolna
jednolite studia magisterskie
 
jednolite studia magisterskie
 
pielęgniarstwo
I stopnia
II stopnia
 
II stopnia
ratownictwo medyczne
I stopnia
 
I stopnia
 
zdrowie publiczne
 
II stopnia
 
II stopnia

Szczegółowe informacje dotyczące rekrutacji na studia można znaleźć tutaj =>

 

 

28 wrzesień 2021
Nagranie ze szkolenia z zakresu aplikacji USOSweb dla studentów
Pomoc w zakresie USOSweb i nagranie ze szkolenia dostępne jest na stronie:
Czytaj dalej >
28 wrzesień 2021
USOSweb
Aplikacja USOSweb umożliwia studentom uzyskanie dostępu do odpowiednich (kontekstowych) danych z systemu uczelnianego USOS
02 październik 2020
Program „Studenckie koła naukowe tworzą innowacje”
Informujemy, że Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego ustanowiło program „Studenckie koła naukowe tworzą innowacje”.  Czytaj dalej >