Akademia Techniczno-Humanistyczna

43-309 Bielsko-Biała
ul. Willowa 2
centrala telefoniczna:
tel. +48 33 8279349 lub 350
fax: +48 33 8279355
Regon: 072728961
NIP: 547-194-37-84

Dział Nauczania i Spraw Studenckich

43-309 Bielsko-Biała
ul. Willowa 2
bud. L, pokój 305, 308 (III p.)
tel./fax +48 33 8279281
email: dniss@ath.bielsko.pl

konto bieżące:
Bank Polska Kasa Opieki S.A.
(skrót handlowy
Bank Pekao S.A.)
02 12404142 11110000 48278261

Inne konta:
Studia Podyplomowe
21 12404142 11110010 54573476
Kursy
66 12404142 11110010 54573636
Konferencje
73 12404142 11110010 54572831

 

INFORMACJE I KOMUNIKATY DLA STUDENTÓW ATH

Organizacja kształcenia w roku akademickim 2020/2021
WBMiI: mechanika i budowa maszyn, zarządzanie i inżynieria produkcji, automatyka i robotyka, informatyka
WIMBiŚ - inżynieria środowiska, inżynieria materiałowa, ochrona środowiska, budownictwo
WZiT: zarządzanie, transport, socjologia, analityka i komunikacja w biznesie
WHS: filologia (specjalności: filologia angielska, filologia słowiańska, filologia hiszpańska), filologia polska, pedagogika, pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna
WNoZ: pielęgniarstwo, ratownictwo medyczne

Wydział Budowy Maszyn i Informatyki:

  • informatyka: ocena programowa na poziomie studiów pierwszego i drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim do roku akademickiego 2024/2025 (Uchwała Nr 131/2019 Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej z dnia 14 marca 2019 r.);
  • zarządzanie i inżynieria produkcji: ocena programowa na poziomie studiów pierwszego i drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim do roku akademickiego 2024/2025 (Uchwała Nr 132/2019 Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej z dnia 14 marca 2019 r.)


Wydział Inżynierii Materiałów Budownictwa i Środowiska
(do 31 marca 2015 roku Wydział Nauk o Materiałach i Środowisku):

  • Pozytywna ocena instytucjonalna Wydziału Nauk o Materiałach i Środowisku do roku akademickiego 2020/2021 (Uchwała Nr 730/2014 Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej z dnia 23 października 2014 roku)


Wydział Zarządzania i Transportu:

  • Pozytywna ocena instytucjonalna Wydziału Zarządzania i Transportu do roku akademickiego 2018/2019 (Uchwała Nr 361/2013 Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej z dnia 20 czerwca 2013
  • transport: ocena programowa na poziomie studiów pierwszego stopnia o profilu ogólnoakademickim, do roku akademickiego 2022/2023 (Uchwała Nr 498/2017 Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej z dnia 21 września 2017 r.)


Wydział Humanistyczno-Społeczny:

  • Pozytywna ocena instytucjonalna Wydziału Humanistyczno-Społecznego do roku akademickiego 2021/2022 (Uchwała Nr 112/2016 Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej z dnia 17 marca 2016 roku)


Wydział Nauk o Zdrowiu:

  • ratownictwo medyczne: ocena programowa na poziomie studiów pierwszego stopnia o profilu praktycznym do roku akademickiego 2023/2024 (Uchwała Nr 74/2018 Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej z dnia 8 lutego 2018 r.)
  • pielęgniarstwo: po dokonaniu oceny przez Krajową Radę Akredytacyjną Szkół Pielęgniarek i Położnych Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej uzyskała akredytację dla kierunku kształcenia: pielęgniarstwo na okres 5 lat (Decyzja nr 39/IV/2017 z dnia 10 października 2017 roku)

 

 

09 październik 2020
Legitymacje studenckie są ważne do 29 listopada 2020 roku
W związku z sytuacją epidemiologiczną w kraju, zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego dostępnymi na stronie:
 
https://www.gov.pl/web/nauka/legitymacje-studenckie-sa-wazne-do-dnia-29-listopada-2020-r  legitymacje studenckie są ważne, bez konieczności potwierdzania ich ważności do dnia 29 listopada 2020 roku (nie dotyczy legitymacji wydanych w roku akademickim 2020/2021 studentom pierwszego roku studiów).
Czytaj dalej >
02 październik 2020
Program „Studenckie koła naukowe tworzą innowacje”
Informujemy, że Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego ustanowiło program „Studenckie koła naukowe tworzą innowacje”.  Czytaj dalej >
15 wrzesień 2020
Organizacja kształcenia w roku akademickim 2020/2021

W związku z sytuacją epidemiczną oraz troską o zapewnienie jakości kształcenia w semestrze zimowym roku akademickiego 2020/2021, kształcenie w Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej będzie odbywało się w modelu hybrydowym (mieszanym). Oznacza to, że przeważająca część zajęć dla studentów studiów stacjonarnych oraz niestacjonarnych odbywać się będzie w formie zdalnej (z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość), a tylko niektóre formy zajęć prowadzone będą w murach Akademii. Jeśli w kolejnych miesiącach zmieni się sytuacja epidemiczna naszego regionu, zostanie podjęta decyzja odnośnie realizacji zajęć na uczelni. Niewykluczone jednak, że model hybrydowy w przyjętej formie będzie obowiązywał przez cały semestr zimowy roku akademickiego 2020/2021.

Czytaj dalej >