Akademia Techniczno-Humanistyczna

43-309 Bielsko-Biała
ul. Willowa 2
centrala telefoniczna:
tel. +48 33 8279349 lub 350
fax: +48 33 8279355
Regon: 072728961
NIP: 547-194-37-84

Dział Nauczania i Spraw Studenckich

43-309 Bielsko-Biała
ul. Willowa 2
bud. L, pokój 305, 308 (III p.)
tel./fax +48 33 8279281
email: dniss@ath.bielsko.pl

konto bieżące:
Bank Polska Kasa Opieki S.A.
(skrót handlowy
Bank Pekao S.A.)
02 12404142 11110000 48278261

Inne konta:
Studia Podyplomowe
21 12404142 11110010 54573476
Kursy
66 12404142 11110010 54573636
Konferencje
73 12404142 11110010 54572831

 

INFORMACJE I KOMUNIKATY DLA STUDENTÓW ATH

WBMiI: automatyka i robotyka, eksploatacja pojazdów, informatyka, mechanika i budowa maszyn, mechatronika, zarządzanie i inżynieria produkcji
WIMBiŚ - inżynieria środowiska, inżynieria materiałowa, ochrona środowiska, budownictwo
WZiT: zarządzanie, transport, socjologia, analityka i komunikacja w biznesie
WHS: filologia (specjalności: filologia angielska, filologia hiszpańska), filologia polska, pedagogika, pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna
WNoZ: pielęgniarstwo, ratownictwo medyczne, zdrowie publiczne

Wydział Budowy Maszyn i Informatyki:

 • informatyka: ocena programowa na poziomie studiów pierwszego i drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim do roku akademickiego 2024/2025 (Uchwała Nr 131/2019 Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej z dnia 14 marca 2019 r.);
 • zarządzanie i inżynieria produkcji: ocena programowa na poziomie studiów pierwszego i drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim do roku akademickiego 2024/2025 (Uchwała Nr 132/2019 Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej z dnia 14 marca 2019 r.)


Wydział Inżynierii Materiałów Budownictwa i Środowiska
(do 31 marca 2015 roku Wydział Nauk o Materiałach i Środowisku):

 • inżynieria materiałowa: ocena programowa na poziomie studiów pierwszego i drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim do roku akademickiego 2027/2028 (Uchwała Nr 993/2021 Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej z dnia 7 października 2021 r.)
 • Pozytywna ocena instytucjonalna Wydziału Nauk o Materiałach i Środowisku do roku akademickiego 2020/2021 (Uchwała Nr 730/2014 Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej z dnia 23 października 2014 roku)


Wydział Zarządzania i Transportu:

 • transport: ocena programowa na poziomie studiów pierwszego stopnia o profilu ogólnoakademickim do roku akademickiego 2022/2023 (Uchwała Nr 498/2017 Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej z dnia 21 września 2017 roku)
 • socjologia: ocena programowa na poziomie studiów pierwszego stopnia o profilu praktycznym do roku akademickiego 2027/2028 (Uchwała Nr 126/2022 Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej z dnia 10 marca 2022 r.)
 • Pozytywna ocena instytucjonalna Wydziału Zarządzania i Transportu do roku akademickiego 2018/2019 (Uchwała Nr 361/2013 Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej z dnia 20 czerwca 2013 roku)


Wydział Humanistyczno-Społeczny:

 • filologia polska: ocena programowa na poziomie studiów pierwszego i drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim (Uchwała Nr 1020/2022 Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej z dnia 15 grudnia 2022 r.)
 • pedagogika: ocena programowa na poziomie studiów pierwszego i drugiego stopnia o profilu praktycznym do roku akademickiego 2028/2029 (Uchwała Nr 860/2022 Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej z dnia 6 października 2022 r.)
 • Pozytywna ocena instytucjonalna Wydziału Humanistyczno-Społecznego do roku akademickiego 2021/2022 (Uchwała Nr 112/2016 Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej z dnia 17 marca 2016 roku)


Wydział Nauk o Zdrowiu:

 • pielęgniarstwo: ocena programowa na poziomie studiów pierwszego i drugiego stopnia o profilu praktycznym do roku akademickiego 2027/2028 (Uchwała Nr 753/2022 Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej z dnia 5 września 2022 r.)
 • pielęgniarstwo: po dokonaniu oceny przez Krajową Radę Akredytacyjną Szkół Pielęgniarek i Położnych Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej uzyskała akredytację na prowadzenie studiów na kierunku pielęgniarstwo na poziomie pierwszego i drugiego stopnia na okres 4 lat (Uchwała nr 70/VI/2022 z dnia 22 września 2022 roku Krajowej Rady Akredytacyjnej Szkół Pielęgniarek i Położnych)
 • ratownictwo medyczne: ocena programowa na poziomie studiów pierwszego stopnia o profilu praktycznym do roku akademickiego 2023/2024 (Uchwała Nr 74/2018 Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej z dnia 8 lutego 2018 r.)

 

 

28 wrzesień 2021
Nagranie ze szkolenia z zakresu aplikacji USOSweb dla studentów
Pomoc w zakresie USOSweb i nagranie ze szkolenia dostępne jest na stronie:
Czytaj dalej >
28 wrzesień 2021
USOSweb
Aplikacja USOSweb umożliwia studentom uzyskanie dostępu do odpowiednich (kontekstowych) danych z systemu uczelnianego USOS
02 październik 2020
Program „Studenckie koła naukowe tworzą innowacje”
Informujemy, że Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego ustanowiło program „Studenckie koła naukowe tworzą innowacje”.  Czytaj dalej >