Akademia Techniczno-Humanistyczna

43-309 Bielsko-Biała
ul. Willowa 2
centrala telefoniczna:
tel. +48 33 8279349 lub 350
fax: +48 33 8279355
Regon: 072728961
NIP: 547-194-37-84

Dział Nauczania i Spraw Studenckich

43-309 Bielsko-Biała
ul. Willowa 2
bud. L, pokój 305, 308 (III p.)
tel./fax +48 33 8279281
email: dniss@ath.bielsko.pl

konto bieżące:
Bank Polska Kasa Opieki S.A.
(skrót handlowy
Bank Pekao S.A.)
02 12404142 11110000 48278261

Inne konta:
Studia Podyplomowe
21 12404142 11110010 54573476
Kursy
66 12404142 11110010 54573636
Konferencje
73 12404142 11110010 54572831

 

INFORMACJE I KOMUNIKATY DLA STUDENTÓW ATH

Rekrutacja na studia wyższe - rok akademicki 2017/2018
WBMiI: mechanika i budowa maszyn, zarządzanie i inżynieria produkcji, automatyka i robotyka, informatyka
WIMBiŚ: inżynieria środowiska, inżynieria materiałowa, ochrona środowiska, budownictwo, włókiennictwo
WZiT: zarządzanie, transport, socjologia
WHS: filologia (angielska, słowiańska, hiszpańska), filologia polska, pedagogika
WNoZ: pielęgniarstwo, ratownictwo medyczne

Kierunki akredytowane przez Państwową Komisję Akredytacyjną i Polską Komisję Akredytacyjną:

Wydział Budowy Maszyn i Informatyki:

 1. zarządzanie i inżynieria produkcji: akredytacja kształcenia na poziomie studiów pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich do roku akademickiego 2015/2016 (Uchwała Nr 627/2010 Prezydium Państwowej Komisji Akredytacyjnej z dnia 7 lipca 2010 r.).
 2. mechanika i budowa maszyn: akredytacja kształcenia na poziomie studiów pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich do roku akademickiego 2015/2016 (Uchwała Nr 626/2010 Prezydium Państwowej Komisji Akredytacyjnej z dnia 7 lipca 2010 r.).
 3. informatyka: akredytacja kształcenia na poziomie studiów pierwszego stopnia do roku akademickiego 2016/2017 (Uchwała Nr 93/2011 Prezydium Państwowej Komisji Akredytacyjnej z dnia 10 marca 2011r.)
 4. automatyka i robotyka: akredytacja kształcenia na poziomie studiów pierwszego stopnia do roku akademickiego 2013/2014 (Uchwała Nr 342/2008 Prezydium Państwowej Komisji Akredytacyjnej z dnia 12 czerwca 2008 r.)


Wydział Inżynierii Materiałów Budownictwa i Środowiska
(do 31 marca 2015 roku Wydział Nauk o Materiałach i Środowisku):

 1. Pozytywna ocena instytucjonalna Wydziału Nauk o Materiałach i Środowisku do roku akademickiego 2020/2021 (Uchwała Nr 730/2014 Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej z dnia 23 października 2014 roku)
 2. włókiennictwo: akredytacja kształcenia na poziomie studiów pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich, do roku akademickiego 2013/2014 (Uchwała Nr 561/2008 Prezydium Państwowej Komisji Akredytacyjnej z dnia 4 września 2008 r.)
 3. inżynieria środowiska: akredytacja kształcenia na poziomie studiów pierwszego i drugiego stopnia, do roku akademickiego 2014/2015 (Uchwała Nr 1114/2010 Prezydium Państwowej Komisji Akredytacyjnej z dnia 9 grudnia 2010 r.)
 4. ochrona środowiska: akredytacja kształcenia na poziomie studiów pierwszego stopnia, do roku akademickiego 2016/2017 (Uchwała Nr 418/2011 Prezydium Państwowej Komisji Akredytacyjnej z dnia 16 czerwca 2011 r.)


Wydział Zarządzania i Transportu:

 1. Pozytywna ocena instytucjonalna Wydziału Zarządzania i Transportu do roku akademickiego 2018/2019 (Uchwała Nr 361/2013 Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej z dnia 20 czerwca 2013 r.)
 2. transport: akredytacja kształcenia na poziomie studiów pierwszego stopnia, do roku akademickiego 2022/2023 (Uchwała Nr 498/2017 Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej z dnia 21 września 2017 r.)
 3. zarządzanie: akredytacja kształcenia na poziomie studiów pierwszego i drugiego stopnia, do roku akademickiego 2015/2016 (Uchwała Nr 546/2011 Prezydium Państwowej Komisji Akredytacyjnej z dnia 7 lipca 2011 r.)
 4. socjologia: akredytacja kształcenia na poziomie studiów pierwszego stopnia, do roku akademickiego 2012/2013 (Uchwała Nr 931/2009 Prezydium Państwowej Komisji Akredytacyjnej z dnia 8 października 2009 r.)
 5. stosunki międzynarodowe: akredytacja kształcenia na poziomie studiów pierwszego stopnia, do roku akademickiego 2013/2014 (Uchwała Nr 825/2007 Prezydium Państwowej Komisji Akredytacyjnej z dnia 4 października 2007r.)


Wydział Humanistyczno-Społeczny:

 1. Pozytywna ocena instytucjonalna Wydziału Humanistyczno-Społecznego do roku akademickiego 2021/2022 (Uchwała Nr 112/2016 Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej z dnia 17 marca 2016 roku)
 2. pedagogika: akredytacja kształcenia na poziomie studiów pierwszego stopnia, do roku akademickiego 2013/2014 (Uchwała Nr 1074/20010 Prezydium Państwowej Komisji Akredytacyjnej z dnia 21 października 2010 r.)
 3. filologia polska: akredytacja kształcenia na poziomie studiów pierwszego i drugiego stopnia, do roku akademickiego 2015/2016 (Uchwała Nr 878/2010 Prezydium Państwowej Komisji Akredytacyjnej z dnia 2 września 2010 r.)


Wydział Nauk o Zdrowiu:

 1. pielęgniarstwo: akredytacja kształcenia na poziomie studiów pierwszego stopnia do roku akademickiego 2014/2015 (Uchwała Nr 702/2009 Prezydium Państwowej Komisji Akredytacyjnej z dnia 2 września 2009 r.)

 

14 styczeń 2019
Ogólnopolski Program Edukacji Naukowej

W imieniu ealizatorów Projektu "Ogólnopolski Program Edukacji Naukowej" (OPEN) przekazujemy informację o nowych możliwościach finansowania kształcenia osób dorosych.

Czytaj dalej >
14 styczeń 2019
Konkurs Mistrz Techniki FSNT-NOT 2018/2019

 Naczelna Organizacja Technicznej Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych w Warszawie ogłosiła piątą edycję Ogólnopolskiego Konkursu Mistrz Techniki FSNT - NOT 2018/2019.

Czytaj dalej >
14 styczeń 2019
VI Konferencja e-Technologie w Kształceniu Inżynierów

Komitet Organizacyjny ma zaszczyt zaprosić do udziału w VI Konferencji  e-Technologie w Kształceniu Inżynierów (e-Technologies in Engineering Education)

Czytaj dalej >