Akademia Techniczno-Humanistyczna

43-309 Bielsko-Biała
ul. Willowa 2
centrala telefoniczna:
tel. +48 33 8279349 lub 350
fax: +48 33 8279355
Regon: 072728961
NIP: 547-194-37-84

Dział Nauczania i Spraw Studenckich

43-309 Bielsko-Biała
ul. Willowa 2
bud. L, pokój 305, 308 (III p.)
tel./fax +48 33 8279281
email: dniss@ath.bielsko.pl

konto bieżące:
Bank Polska Kasa Opieki S.A.
(skrót handlowy
Bank Pekao S.A.)
02 12404142 11110000 48278261

Inne konta:
Studia Podyplomowe
21 12404142 11110010 54573476
Kursy
66 12404142 11110010 54573636
Konferencje
73 12404142 11110010 54572831

 

INFORMACJE I KOMUNIKATY DLA STUDENTÓW ATH

WBMiI: automatyka i robotyka, eksploatacja pojazdów, informatyka, mechanika i budowa maszyn, mechatronika, zarządzanie i inżynieria produkcji
WIMBiŚ - inżynieria środowiska, inżynieria materiałowa, ochrona środowiska, budownictwo
WZiT: zarządzanie, transport, socjologia, analityka i komunikacja w biznesie
WHS: filologia (specjalności: filologia angielska, filologia hiszpańska), filologia polska, pedagogika, pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna
WNoZ: pielęgniarstwo, ratownictwo medyczne, zdrowie publiczne
Zarządzenie Nr 1679/2021/2022 Rektora Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku Białej z dnia 26 lipca 2022 roku w sprawie zmian w regulaminie świadczeń dla studentów Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej
Pobierz plik / Zarządzenie-nr 1679/2021/2022-.pdf

Zarządzenie Nr 1656/2021/2022 Rektora Akademii Techniczno-Humanistycznej z dnia 24 czerwca 2022 roku w sprawie harmonogramu roku akademickiego 2022/2023 dla studiów stacjonarnych i niestacjonarnych pierwszego stopnia, jednolitych studiów magisterskich oraz studiów drugiego stopnia
Pobierz plik: Zarządzenie 1656/2021/2022

Zarządzenie Nr 1649/2021/2022 Rektora Akademii Techniczno-Humanistycznej z dnia 3 czerwca 2022 roku w sprawie zmiany zarządzenia nr 1644/2021/2022 z dnia 23 maja 2022 roku w sprawie wysokości opłat za świadczone usługi edukacyjne na studiach pierwszego stopnia, jednolitych studiach magisterskich i studiach drugiego stopnia dla studentów rozpoczynających kształcenie w Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej w roku akademickim 2022/2023
Pobierz plik / Zarządzenie-1649.pdf

Zarządzenie Nr 1644/2021/2022 Rektora Akademii Techniczno-Humanistycznej z dnia 23 maja 2022 roku w sprawie wysokości opłat za świadczone usługi edukacyjne na studiach pierwszego stopnia, jednolitych studiach magisterskich i studiach drugiego stopnia dla studentów rozpoczynających kształcenie w Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej w roku akademickim 2022/2023
Pobierz plik / Zarządzenie-1644.pdf

Zarządzenie Nr 1637/2021/2022 Rektora Akademii Techniczno-Humanistycznej z dnia 9 maja 2022 roku w sprawie organizacji egzaminu centralnego z języków obcych na poziomie B2 i na poziomie B2+ ESOKJ
Pobierz plik / Zarządzenie-1637

Zarządzenie Nr 1636/2021/2022 Rektora Akademii Techniczno-Humanistycznej z dnia 29 kwietnia 2022 roku w sprawie zatwierdzenia regulaminu organizacji studenckich praktyk zawodowych  w Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej
Pobierz plik / Zarządzenie-1636

Zarządzenie Nr 1631/2021/2022 Rektora Akademii Techniczno-Humanistycznej z dnia 12 kwietnia 2022 roku w sprawie warunków pobierania i trybu zwalniania z opłat za usługi edukacyjne dla studentów
Pobierz plik / Zarządzenie-1631
 
Zarządzenie Nr 1626/2021/2022 Rektora Akademii Techniczno-Humanistycznej z dnia 31 marca 2022 roku w sprawie wysokości opłat za świadczone usługi edukacyjne na studiach pierwszego stopnia, jednolitych studiach magisterskich i studiach drugiego stopnia, wnoszonych przez cudzoziemców rozpoczynających kształcenie w Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej w roku akademickim 2022/2023
Pobierz plik / Zarządzenie-1626.pdf

Zarządzenie Nr 1622/2021/2022 Rektora Akademii Techniczno-Humanistycznej z dnia 7 marca 2022 roku w sprawie zmian w regulaminie świadczeń dla studentów Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku Białej
Pobierz plik / Zarządzenie nr 1622

Zarządzenie Nr 1613/2021/2022 Rektora Akademii Techniczno-Humanistycznej z dnia 4 lutego 2022 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu rejestracji, działania, finansowania i rozwiązywania uczelnianych organizacji studenckich i doktoranckich w Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej
Pobierz plik / Zarządzenie nr 1613

Zarządzenie Nr 1588/2021/2022 Rektora Akademii Techniczno-Humanistycznej z dnia 29 listopada 2021 roku w sprawie świadczeń wypłacanych z Funduszu Stypendialnego dla studentów i doktorantów ATH w roku akademickim 2021/2022

Zarządzenie Nr 1549/2020/2021 Rektora Akademii Techniczno-Humanistycznej z dnia 29 czerwca 2021 roku w sprawie harmonogramu roku akademickiego 2021/2022 dla studiów stacjonarnych i niestacjonarnych pierwszego stopnia, jednolitych studiów magisterskich oraz studiów drugiego stopnia (ze zmianami)
Pobierz plik / Harmonogram roku akademickiego 2021/2022
 
Zarządzenie Nr 1535/2020/2021 Rektora Akademii Techniczno-Humanistycznej z dnia 28 maja 2021 roku w sprawie wysokości opłat za świadczone usługi edukacyjne na studiach pierwszego stopnia, jednolitych studiach magisterskich i studiach drugiego stopnia dla studentów rozpoczynających kształcenie w Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej w roku akademickim 2021/2022
Pobierz plik / Zarządzenie-1535.pdf
 
Zarządzenie Nr 1534/2020/2021 Rektora Akademii Techniczno-Humanistycznej z dnia 28 maja 2021 roku w sprawie wysokości opłat za świadczone usługi edukacyjne na studiach pierwszego stopnia, jednolitych studiach magisterskich i studiach drugiego stopnia, wnoszonych przez cudzoziemców rozpoczynających kształcenie w Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej w roku akademickim 2021/2022
Pobierz plik / Zarządzenie-1534.pdf
 
Zarządzenie Nr 1531/2020/2021 Rektora Akademii Techniczno-Humanistycznej z dnia 26 maja 2021 roku w sprawie zmiany zarządzenia nr 1371/2019/2020 z dnia 3 marca 2020 roku w sprawie wprowadzenia regulaminu organizacji studenckich praktyk zawodowych w Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej
Pobierz plik / Zarządzenie 1531.pdf
 
Zarządzenie Nr 1450/2020/2021 Rektora Akademii Techniczno-Humanistycznej
z dnia 13 października 2020 roku
w sprawie świadczeń wypłacanych z Funduszu Stypendialnego dla studentów i doktorantów ATH w roku akademickim 2020/2021
 
Zarządzenie Nr 1441/2019/2020 z dnia 30 września 2020 roku w sprawie regulaminu świadczeń dla studentów Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku Białej
 
Zarządzenie Nr 1371/2019/2020 Rektora Akademii Techniczno-Humanistycznej
z dnia 3 marca 2020 roku
w sprawie zatwierdzenia regulaminu organizacji studenckich praktyk zawodowych w Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej
 
Zarządzenie Nr 1352/2019/2020 Rektora Akademii Techniczno-Humanistycznej
z dnia 13 stycznia 2020 roku
w sprawie warunków pobierania i trybu zwalniania z opłat za usługi edukacyjne dla studentów
 
Zarządzenie Nr 1341/2019/2020 Rektora Akademii Techniczno-Humanistycznej
z dnia 9 grudnia 2019 roku
w sprawie zasad wyłaniania najlepszych absolwentów studiów Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej, w danym roku akademickim
 
Zarządzenie Nr 1335/2019/2020 Rektora Akademii Techniczno-Humanistycznej
z dnia 12 listopada 2019 roku
w sprawie wzorów druków obowiązujących w procedurze potwierdzania efektów uczenia się
 
Zarządzenie Nr 1326/2019/2020 Rektora Akademii Techniczno-Humanistycznej
z dnia 24 października 2019 roku w sprawie świadczeń wypłacanych z Funduszu Stypendialnego dla studentów i doktorantów ATH w roku akademickim 2019/2020
 
Zarządzenie nr 1306/2018/2019 z dnia 16 września 2019 roku w sprawie wzoru oświadczenia o zapoznaniu się z wysokością opłat za usługi edukacyjne w Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej 
 
Zarządzenie Nr 1301/2018/2019 z dnia 24 lipca 2019 roku w sprawie regulaminu świadczeń dla studentów Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku Białej
 
Zarządzenie Nr 1296/2018/2019 Rektora Akademii Techniczno-Humanistycznej
z dnia 27 czerwca 2019 roku
w sprawie wprowadzenia zmian w zarządzeniu Nr 1292/2018/2019 Rektora Akademii Techniczno-Humanistycznej z dnia 31 maja 2019 roku w sprawie wysokości opłat za świadczone usługi edukacyjne na studiach pierwszego stopnia, jednolitych studiach magisterskich i studiach drugiego stopnia dla studentów rozpoczynających kształcenie w Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej w roku akademickim 2019/2020
 
Zarządzenie Nr 1295/2018/2019 Rektora Akademii Techniczno-Humanistycznej
z dnia 26 czerwca 2019 roku
w sprawie harmonogramu roku akademickiego 2019/2020 dla studiów stacjonarnych i niestacjonarnych pierwszego stopnia, jednolitych studiów magisterskich oraz studiów drugiego stopnia
 
Zarządzenie Nr 1286/2018/2019 Rektora Akademii Techniczno-Humanistycznej
z dnia 3 kwietnia 2019 roku
w sprawie wysokości opłat za świadczone usługi edukacyjne na studiach wyższych drugiego stopnia kierunek transport w roku akademickim 2018/2019 w Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej
 
Zarządzenie Nr 1285/2018/2019 Rektora Akademii Techniczno-Humanistycznej
z dnia 3 kwietnia 2019 roku
w sprawie wysokości opłat za świadczone usługi edukacyjne na studiach wyższych drugiego stopnia kierunek inżynieria materiałowa w roku akademickim 2018/2019 w Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej
 
Zarządzenie Nr 1259/2018/2019 Rektora Akademii Techniczno-Humanistycznej
z dnia 13 listopada 2018 roku
w sprawie wysokości opłaty za wydanie elektronicznej legitymacji studenckiej
 
Zarządzenie Nr 1254/2018/2019 Rektora Akademii Techniczno-Humanistycznej
z dnia 1 października 2018 roku
w sprawie wprowadzenia procedury windykacyjnej należności Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej
 
Zarządzenie Nr 1248/2017/2018 Rektora Akademii Techniczno-Humanistycznej
z dnia 3 sierpnia 2018 roku
w sprawie wysokości opłat za wydanie elektronicznej legitymacji studenckiej, dyplomu ukończenia studiów wyższych, świadectwa ukończenia studiów podyplomowych oraz dodatkowego odpisu dyplomu w tłumaczeniu na język obcy
 
Zarządzenie Nr 1220/2017/2018 Rektora Akademii Techniczno-Humanistycznej
z dnia 25 maja 2018 roku
w sprawie wysokości opłat za świadczone usługi edukacyjne na studiach wyższych (pierwszego i drugiego stopnia) w roku akademickim 2018/2019 w Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej
 
Zarządzenie Nr 1192/2017/2018 Rektora Akademii Techniczno-Humanistycznej
z dnia 11 stycznia 2018 roku
w sprawie wysokości opłat za świadczone usługi edukacyjne na studiach stacjonarnych oraz niestacjonarnych drugiego stopnia na kierunku  budownictwo w roku akademickim 2017/2018 w Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej
 
Zarządzenie Nr 1129/2016/2017 Rektora Akademii Techniczno-Humanistycznej
z dnia 2 czerwca 2017 roku
w sprawie wysokości opłat za świadczone usługi edukacyjne na studiach wyższych (pierwszego i drugiego stopnia) w roku akademickim 2017/2018 w Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej
 
Zarządzenie Nr 913/2014/2015 Rektora Akademii Techniczno-Humanistycznej z dnia 5 czerwca 2015 roku w sprawie wprowadzenia wzoru wniosku o zwolnienie z obowiązku uiszczenia całości  lub części opłaty za świadczone usługi edukacyjne
28 wrzesień 2021
Nagranie ze szkolenia z zakresu aplikacji USOSweb dla studentów
Pomoc w zakresie USOSweb i nagranie ze szkolenia dostępne jest na stronie:
Czytaj dalej >
28 wrzesień 2021
USOSweb
Aplikacja USOSweb umożliwia studentom uzyskanie dostępu do odpowiednich (kontekstowych) danych z systemu uczelnianego USOS
02 październik 2020
Program „Studenckie koła naukowe tworzą innowacje”
Informujemy, że Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego ustanowiło program „Studenckie koła naukowe tworzą innowacje”.  Czytaj dalej >